Według Marciniaka agencja Fitch pozytywnie oceniła dobre zarządzanie strategiczne i finansowe miasta, wysoką elastyczność finansową, dobre wyniki operacyjne budżetu Poznania, bogatą i zdywersyfikowaną gospodarkę lokalną oraz bazę podatkową. Rating uwzględnia również umiarkowane, według standardów międzynarodowych, zadłużenie bezpośrednie miasta.

"To najwyższa możliwa do uzyskania przez polski samorząd ocena ratingowa tej agencji, równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju. Oznacza ona, że miasto posiada bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje, że w najbliższym czasie wiarygodność finansowa Poznania nie powinna ulec zmianie" - powiedział Marciniak.

Rating to opinia niezależnej, wyspecjalizowanej instytucji, określająca wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu. Wyraża ogólną zdolność podmiotu do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych lub dotyczy konkretnej emisji zobowiązania albo programu finansowego.

Agencja ratingowa Fitch Ratings jest jedną z najbardziej znaczących agencji ratingowych na świecie. Ocenia wiarygodność kredytową 6 tys. emitentów z ponad 100 krajów, w tym większość polskich miast i województw. Oprócz Poznania, ocenę A- ma jeszcze w Polsce woj. wielkopolskie i woj. małopolskie oraz Katowice.