Na wczorajszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów posłowie opiniowali m.in. załącznik 7 do projektu budżetu na 2014 r. Są w nim zapisane dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych, a także na dofinansowanie ich zadań własnych.

Jak wynika z projektu, 14,8 mld zł trafi do gmin, powiatów i województw na finansowanie zadań zleconych, a 2,6 mld stanowić będzie dofinansowanie realizacji zadań własnych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych muszą one otrzymywać z budżetu środki zapewniające ich realizację. Niestety od kilku lat gminy do wykonywania tych zadań muszą systematycznie dopłacać. Skala niedofinansowania sięga w niektórych przypadkach nawet 50 proc.

– Szacujemy, że niedofinansowanie zadań zleconych wynosi rocznie kilka miliardów złotych – mówi Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich. – Dlatego wielokrotnie apelowaliśmy już do strony rządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu o zwołanie specjalnego posiedzenia poświęconego tej kwestii. Jak do tej pory bezskutecznie – dodaje samorządowiec.

Z projektu budżetu na 2014 r. wynika, że w stosunku do 2012 r. ogólna kwota dotacji dla gmin na zadania zlecone wzrośnie (z 8,8 mld zł w 2012 r. do 11,6 mld zł w 2014 r.). Ale jednocześnie gminom przybędzie nowych zadań do realizacji, na przykład w związku z wchodzącym w przyszłym roku obowiązkiem wypłacania dodatków energetycznych. – Już teraz wiadomo, że dotacja na to zadanie powinna być wyższa o 16–18 proc. – mówi Tomasz Fijołek, zastępca dyrektora biura Unii Metropolii Polskich.