Projekt „Ciepło dla Krakowa" to wspólna inicjatywa EDF Polska, CEZ Skawina i Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Cele są dwa: zachęcić inwestorów, by ogrzewali budynki, korzystając z ciepła sieciowego, i przekonać mieszkańców o zaletach ciepłej wody użytkowej.

W tej chwili liczbę budynków wielomieszkaniowych w Krakowie korzystających z gazu w łazience szacuje się na około 4 tys. Inicjatorzy projektu „Ciepło dla Krakowa" przekonują, że korzystanie z ciepłej wody jest nie tylko znacznie bezpieczniejsze, ale także bardziej wygodne i ekologiczne.

Rezygnacja z piecyków niweluje także ryzyko zatrucia czy wybuchu gazu, bo woda wodociągowa podgrzewana jest poza mieszkaniem, w specjalnym wymienniku ciepła. A to pozwala pozbyć się z łazienek i kuchni indywidualnych podgrzewaczy. Mieszkańcy mogą liczyć na komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej przez 365 dni w roku, a przy okazji zyskują dodatkową przestrzeń do zagospodarowania. Urządzenia służące do podgrzania wody są bowiem umieszczane nie w mieszkaniach, ale w pomieszczeniach technicznych.

Przedstawiciele marki „Ciepło dla Krakowa" przyznają jednak, że krakowianie wciąż najbardziej boją się zmiany. Skoro używali piecyków tyle lat, a przypadki zatrucia zdarzały się relatywnie rzadko, to nie widzą potrzeby dokonywania rewolucji, zazwyczaj jednak do momentu, gdy niebezpieczeństwo dotknie osobę z bezpośredniego otoczenia. Ciągle duże są też obawy o koszty inwestycji, a także niechęć do przeprowadzenia remontu łazienki. Specjaliści przekonują, że koszty podgrzania wody ciepłem sieciowym nie odbiegają od tych, jakie ponosi się w przypadku używania gazu. A jeśli uwzględnimy koszty obowiązkowych przeglądów, usług serwisowych i amortyzacji piecyka gazowego, okazują się bezkonkurencyjne – tłumaczą twórcy projektu.

Zainteresowanie ciepłą wodą w ostatnich dwóch latach jest duże. Jak mówią przedstawiciele akcji, do realizacji dochodzi w pojedynczych przypadkach, ale „pojedynczy" przypadek spółdzielni oznacza skalę wymiany od kilkuset do ponad tysiąca piecyków. By rozpocząć korzystanie z CWU, administrator budynku bądź spółdzielnia musi złożyć wniosek do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, co pozwoli uzyskać warunki techniczne przyłączenia. Przed podpisaniem umowy MPEC tworzy wstępny kosztorys i harmonogram prac. Następnie sporządzany jest projekt, który już po realizacji przechodzi przez fazę rozliczenia. Wówczas inwestor może liczyć na zwrot części poniesionych kosztów od producenta ciepła.