Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne ma na swoim koncie setki dobrych inicjatyw, np. „Duże aktywności w małej miejscowości", „Małe kulinaria – wielkie muzykalia", „Sport na każdą pogodę", „Tanecznym krokiem", „Po nitce do kłębka", „Zakup strojów i ekwipunku szlacheckiego dla grupy rekonstrukcji historycznej »Bracia Dydyńscy«". Żeby móc działać, trzeba złożyć wniosek i stanąć do konkursu grantowego. Młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego mają szansę na pozyskanie od 2 tys. zł do 5 tys zł.

– Wystarczy dobry pomysł. Szkolenie merytoryczne zapewnia już program – zachęca Damian Zakrzewski, jeden z szefów projektu. Wspomina jeden z ciekawszych, z jakimi się spotkał. Chodzi o odtworzenie cmentarza żołnierzy armii austrio-węgierskiej. – Ludzie kupili materiały, ogrodzili teren, postawili nowe nagrobki – wspomina. Inna z inicjatyw dotyczyła pomocy finansowej dla pewnej mieszkanki, która po udarze dzięki leczeniu i rehabilitacji odzyskała sprawność. Dużo inicjatyw ma związek ze sportem – treningi piłki nożnej, tenisa stołowego itd.

Stanisław Baska ze Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu mówi, że bardzo dużo jest inicjatyw edukacyjnych kierowanych do osób dysfunkcyjnych. W ramach takiej inicjatywy odremontowano też budynek z przeznaczeniem dla samotnych matek, które w obawie o życie własne i dzieci musiały uciekać ze swoich domów. Trzech mieszkańców pewnego podkarpackiego miasteczka postanowiło też samodzielnie zbudować pomost do cumowania kajaków i rowerów wodnych w dorzeczu. W grę wchodzi również ochrona przyrody, a w niej ochrona populacji sowy i nietoperza, przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych czy budowa ścieżek przyrodniczych. W ramach projektu „Przeżyj drugą młodość" zorganizowano warsztaty kabaretowe, teatralne i taneczne. Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się warsztaty kabaretowe. Wielkim sukcesem okazała się reaktywacja sztuki „Domaradzkie wesele", wystawionej w ramach warsztatów teatralnych.

– W mniejszych ośrodkach nie brakuje ludzi zaangażowanych społecznie. Czasem barierą są jednak finanse. Dzięki grantom można realizować pasje, poznawać nowych ludzi i dobrze się bawić. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób korzysta z takiej formy aktywności – mówi „Rz" Łukasz Mańkowski, socjolog społeczny. I dodaje, że w wielkich miastach bywa z tym gorzej.

– Trzon projektu Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne stanowią cztery organizacje z województwa podkarpackiego: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla ziemi niżańskiej" oraz Fundacja Fundusz Lokalny SMK. Projekt jest skierowany do młodych, rozwijających się organizacji pozarządowych (działających nie dłużej niż 18 miesięcy, których roczny budżet za ostatnie 12 miesięcy nie przekracza 25 tys. zł), a także do grup nieformalnych i grup samopomocowych z terenu województwa podkarpackiego (minimum trzyosobowych).