Materiał powstał we współpracy ze spółką Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej i Dolnośląskim Funduszem Rozwoju

Korzystne położenie geograficzne, doskonałe skomunikowanie z resztą kraju oraz Europą Zachodnią, a także bogate zasoby naturalne, dobrze wykształcone kadry i liczne tereny aktywności gospodarczej sprawiają, że Dolny Śląsk od lat jest atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji. Region skutecznie przyciąga projekty zagranicznego biznesu, trzeba jednak pamiętać, że na korzystne warunki rozwoju mogą liczyć także dolnośląscy przedsiębiorcy.

W stronę innowacyjności

Sektor mikro-, małych i średnich firm jest wspierany przez instytucje otoczenia biznesu, takie jak spółka Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej (DAWG).

– Główne cele DAWG to wspieranie przedsiębiorczości, pobudzanie innowacyjności regionu, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw, stymulowanie ich rozwoju oraz kształtowanie wizerunku województwa za granicą – mówi Michał Rado, prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. – Na Dolnym Śląsku aż 97,1 proc. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych stanowią mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do dziewięciu osób. I to właśnie do takich firm, ale również do przedsiębiorstw o statusie małych i średnich, skierowana jest oferta Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej – wyjaśnia.

Najnowszym projektem, realizowanym przez DAWG, jest budowa inkubatora przedsiębiorczości triQube, który zostanie otwarty już w październiku. Jego celem będzie wspieranie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na Dolnym Śląsku.

materiały prasowe

– triQube na tle innych obiektów tego typu wyróżniać będzie stawianie akcentu na budowanie między najemcami relacji, którym sprzyjać będzie specjalnie zaprojektowana wspólna przestrzeń – strefa komfortu z aneksami kuchennymi. Dodatkowo członkowie społeczności triQube będą mieli możliwość korzystania z wizyt studyjnych, szkoleń, wyjazdów na misje gospodarcze i targi, a także imprez integracyjnych czy kursów językowych – zapowiada Mateusz Pasierbski, menedżer inkubatora przedsiębiorczości triQube.

triQube wesprze firmy

– Grupą docelową triQube będą przedsiębiorstwa m.in. z branży informatycznej, energetycznej i elektronicznej. Działanie inkubatora wpisywać się będzie w realizację Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 poprzez wspieranie inteligentnych specjalizacji – tłumaczy Mateusz Pasierbski. Budowa inkubatora to kolejny przykład wykorzystania środków z funduszy europejskich na Dolnym Śląsku. Całkowity koszt inwestycji to niemal 60 mln zł brutto, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 przekracza 45 mln zł.

triQube to już trzeci inkubator przedsiębiorczości należący do Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, który ma na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu. Położony będzie w prestiżowej lokalizacji – w otoczeniu zabytkowych alei, a równocześnie w bezpośredniej bliskości centrum miasta. Dojazd do wrocławskiego rynku zajmuje około 15 minut, równie wygodnie można dostać się do węzła autostradowego i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, które pozwalają na szybki dojazd z bardziej oddalonych lokalizacji. Obiekt przyciągać będzie wysokim standardem wykończenia, a także unikalną ofertą wsparcia dla MŚP.

Warto przypomnieć, że Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej w ramach swojej oferty wsparcia biznesu oferuje wynajem powierzchni biurowych we Wrocławiu, pomaga w aktywizacji na rynku pracy osobom biernym zawodowo i bezrobotnym, oferuje pożyczki rozwojowe i płynnościowe na cele inwestycyjne oraz realizuje projekty związane z internacjonalizacją dolnośląskich MŚP.

Wśród zrealizowanych już przez DAWG projektów są m.in. liczne misje gospodarcze i wyjazdy na targi branżowe, m.in. do Amsterdamu, Brukseli i Pragi, a także do krajów bardziej odległych geograficznie, jednak równie istotnych z punktu widzenia dolnośląskiego inwestora i eksportera, takich jak Korea Południowa, Japonia (targi Tokyo Game Show) czy USA (targi medyczne FIME w Miami). Rezultatem misji gospodarczych organizowanych przez DAWG są cenne kontakty z zagranicznymi partnerami biznesowymi, a także konkretna wiedza na temat zasad funkcjonowania przedsiębiorców na tych rynkach.

Budowa konkurencyjności

Konsekwentne działania zarówno instytucji wyspecjalizowanych we wspieraniu biznesu i promocji regionu, jak i samorządu województwa, przynoszą wymierne efekty zarówno w postaci przyciągania inwestycji biznesu, jak i dynamicznego rozwoju regionu i wzrostu jego konkurencyjności nie tylko w kraju, ale także w skali Unii Europejskiej. Potwierdzają to także dane.

I tak np. Regionalny Indeks Konkurencyjności (Regional Competitiveness Index, RCI), będący unikalną i porównywalną miarą konkurencyjności wszystkich regionów NUTS-2 w Unii Europejskiej, plasuje Dolny Śląsk na czwartym miejscu w Polsce. W regionie w 2021 roku wytworzono 8,4 proc. produktu krajowego brutto (221 041 mln zł), a jego wartość w przeliczeniu na jednego mieszkańca kształtowała się na poziomie 76,2 tys. zł i klasyfikowała Dolny Śląsk pozycji wicelidera w kraju.

Co więcej, Dolny Śląsk dołączył w ostatnim czasie do tzw. regionów przejściowych UE, przekraczając próg dochodu 75 proc. średniej unijnej PKB na mieszkańca. To bardzo duży sukces (w Polsce w tym gronie znalazła się jeszcze tylko Wielkopolska), ale równocześnie duże wyzwanie w kontekście realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich w najbliższych latach. Dotychczas region świetnie radził sobie z wydatkowaniem unijnych pieniędzy, niezwykle dynamicznie się rozwijając, lecz obecnie poziomy dofinansowania w programach regionalnych będą niższe. Mimo to samorząd województwa nadal skutecznie zabiega o środki z Unii Europejskiej, a Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest jedną z instytucji, które działając w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, realizują projekty finansowane ze wsparciem funduszy unijnych.

Materiał powstał we współpracy ze spółką Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej i Dolnośląskim Funduszem Rozwoju