Z trzech propozycji mieszkańcy już wybrali jedną, teraz musi ona zostać zatwierdzona przez Komisję Heraldyczną, a potem przyjęta przez radnych. – Szacujemy, że zajmą się oni tą sprawą już jesienią – mówi Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza. Stary herb zatwierdziła rada miejska w 1990 r. Stworzono go na podstawie historycznych pieczęci miasta. – Było ich wiele, obowiązywały w różnych okresach, najstarsza pochodzi z 1374 r. – opowiada Elżbieta Zmarzła, rzecznik ratusza w Kaliszu.

W 2004 r. radni uchwalili statut miasta, w którym jednym z załączników był herb. W obecnej kadencji samorządu rozpoczęli zaś prace nad aktualizacją statutu obejmującą również herb. Okazało się bowiem, że herb Kalisza jest nielegalny. – W myśl ustawy o odznakach i mundurach wzory symboli, takich jak herb, godło, flaga, wymagają zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej – tłumaczy Elżbieta Zmarzła.

Władze Kalisza postanowiły więc zmienić herb. Pod koniec ubiegłego roku powstały trzy bardzo zbliżone do siebie projekty przedstawiające trębacza na miejskich murach. Urzędnicy zdecydowali się przeprowadzić konsultacje społeczne. W marcu przez dwa tygodnie mieszkańcy Kalisza wybierali najlepszy ich zdaniem projekt. – Najwięcej, blisko 90 proc., głosów otrzymała propozycja druga – mówi prezydent Sapiński. W czwartek, 31 marca, wyniki konsultacji przedstawiono radzie miasta. Po nich urzędnicy wystosują prośbę o opinię na temat wybranego projektu do Komisji Heraldycznej przy MSWiA. – Liczymy, że do wakacji dostaniemy jej stanowisko – mówi prezydent Sapiński.

Urzędnicy zapewniają, że zmiana herbu nie będzie się wiązała z dużymi wydatkami. – Nie przewidujemy większej wymiany materiałów czy dokumentów. Większość jest wykorzystywana na bieżąco. Nowe partie wykonamy już z herbem legalnym – mówi Elżbieta Zmarzła.