Dzięki klauzulom społecznym 1,5 tysiąca osób ma pracę

Dzięki klauzulom społecznym, które zawierane są przy podpisywaniu umów na usługi dla miejskich instytucji – 1,5 tys. osób ma umowę o pracę.

Publikacja: 28.06.2016 23:00

Dzięki klauzulom społecznym 1,5 tysiąca osób ma pracę

Foto: 123RF

Warszawski ratusz i podległe mu jednostki przy podpisywaniu umów z podmiotami zewnętrznymi stosują klauzule społeczne. Premiują w przetargach firmy, które zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem np. niepełnosprawnych lub bezrobotnych.

Zatrudnienia na umowę

Na początku sierpnia na ulice Warszawy wyjedzie 100 nowych autobusów. Świadczeniem usług przewozowych zajmie się firma Mobilis. W ramach przygotowań do wyjazdu nowych autobusów na stołeczne ulice przedstawiciele ZTM i firmy Mobilis odbywają regularne spotkania i wizyty techniczne, w których trakcie  ustalane są szczegóły dotyczące przygotowania personelu i wyposażenia taboru. I co ciekawe, urzędnicy w trakcie tych wizyt sprawdzają, czy przewoźnik spełnienia również dodatkowe wymogi wynikających z tzw. klauzul społecznych.

Zakładają one konieczność zatrudnienia przynajmniej 120 pracowników na podstawie umowy o pracę. - Od maja prowadzony jest też proces certyfikacji kierowców – mówi nam Igor Krajnow, rzecznik warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego.

– Klauzule społeczne zostały wprowadzone ponad rok temu. Pierwsza taka umowa została zawarta w kontrakcie na dostawę nowych autobusów. Najistotniejsze jest to, aby firma, która świadczy usługi na rzecz miasta zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. Taki zapis znalazł się także w przetargu na świadczenie usług związanych z kontrolą biletów w komunikacji miejskiej – dodaje Igor Krajnow.

I zastrzega, że przed rozpoczęciem realizacji umowy firma, która ma świadczyć usługi na rzecz miasta, jest kontrolowana przez pracowników ZTM, czy w rzeczywistości je realizuje. – Każdy kierowca jest przez nas sprawdzany – mówi Krajnow.

Wspieranie osób w potrzebie

Klauzule społecznie nie stosuje tylko warszawski ZTM. Od 1 października 2015 r. zasady takie stosują też stołeczny ratusz, dzielnice, a także podległe im instytucje. Zdaniem Hanny Gronkiewicz – Waltz, prezydent Warszawy jest to bardzo ważne, bo dzięki nim osoby zagrożone wykluczeniem zawodowym i społecznym mają większe szanse na znalezienie pracy. - Chodzi tu między innymi o osoby niepełnosprawne, bezrobotne czy wychodzące z bezdomności. Klauzule społeczne motywują pracodawców-firmy, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe -do tego, aby takie osoby zatrudniać przy realizacji zamówień publicznych – podkreśla Gronkiewicz-Waltz.

Stosowanie klauzul społecznych jest obowiązkowe przy przetargach na usługi gastronomiczne i cateringowe, opiekuńcze, związane z utrzymaniem czystości i sprzątaniem wnętrz, zimowym i letnim oczyszczaniem ulic i chodników, utrzymywaniem terenów zieleni oraz przy robotach budowlanych.

Stosowanie klauzul społecznych dotyczy także ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, żłobków, ale także np. Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Zarządu Cmentarzy Komunalnych, Zarządu Oczyszczania Miasta oraz Zarządu Terenów Publicznych.

Klauzule stosuje Zarząd Dróg Miejskich. - Od firm, którym zlecamy np. konserwacje dźwigów, wymagamy zatrudniania ludzi na umowy o pracę – informuje Łukasz Puchalski dyrektor ZDM.

Obiecujące statystyki

W ciągu pierwszego półrocza 39 miejskich jednostek, po przeprowadzeniu postępowań, podpisało 232 umowy na łączną kwotę 81 mln zł, które zawierają klauzule społeczne. Dzięki temu – co z dumą podkreślają warszawscy urzędnicy - 1462 osoby zostały zatrudnione na umowę o pracę.

Aż 228 zawartych w pierwszym półroczu 2016 r. umów zawierało klauzulę zatrudnienia o pracę. Najwięcej umów zawarł Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga-Północ (116). Jak podkreślają urzędnicy, część jednostek stosowała podwójne klauzule. Na przykład Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dzielnicy Wawer zastosował dwie klauzule społeczne w jednym postępowaniu dotyczącym monitoringu środowiska, transportu odpadów, dowozu pracowników i sprzętu do miejsca pracy. Postawił warunek, aby firma zatrudniała ponad 50 proc. osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 20 takich osób bezpośrednio realizowało zamówienie. W tym przypadku zamówienie otrzymało Stowarzyszenie „EKON".

Stołeczny ratusz zaleca również stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach, których wartość nie przekracza 30 tys. euro.

Warszawski ratusz i podległe mu jednostki przy podpisywaniu umów z podmiotami zewnętrznymi stosują klauzule społeczne. Premiują w przetargach firmy, które zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem np. niepełnosprawnych lub bezrobotnych.

Zatrudnienia na umowę

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego