Debata, która odbyła się 29 listopada br. Urzędzie Miasta i Gminy Serock, poświęcona była w całości problematyce finansowania oświetlenia ulic i dróg publicznych. Podzielona była na dwie części. Pierwszą poświęcono rozwiązaniom technicznym. Drugą – projektowanym zmianom w prawie, ze szczególnym uwzględnieniem poselskiego projektu nowelizacji ustawy – prawo energetyczne.

- Projekt, który powstał w kierowanej przeze mnie podkomisji ds. finansów samorządowych, ma rozwiązać problem, z którym gminy borykają się od lat – mówi Waldy Dzikowski, poseł PO. – Nasza inicjatywa po pierwsze definiuje pojęcie punktu świetlnego, co przesądzi o finansowych obowiązkach gmin związanych z ich budową i utrzymaniem, po drugie, reguluje kwestie własności tych punktów, określając warunki i terminy ich przekazywania samorządom. Po trzecie, wprowadza do prawa energetycznego rozwiązania, które zapewnią gminom dostęp do należącej do firm energetycznych infrastruktury w celu montażu i utrzymania punktów świetlnych – wskazuje poseł Dzikowski.

Konferencja skierowana była do kierownictwa JST oraz specjalistów zajmujących się problematyką energetyczną w poszczególnych urzędach samorządowych z całej Polski. Przebieg konferencji był transmitowany przez Internet w układzie interaktywnym (możliwość zadawania pytań, czy też wzięcia udziału w debacie). Udział w konferencji był nieodpłatny.