Będą pieniądze dla firm

Ponad 671 mln zł w formie pożyczek trafi do firm z łódzkiego z perspektywy finansowej UE na lata 2014 - 2020.

Publikacja: 06.12.2016 22:00

Łódzkie jako trzeci region w kraju uruchamia drugą edycję inicjatywy Jeremie – stosowną umowę podpis

Łódzkie jako trzeci region w kraju uruchamia drugą edycję inicjatywy Jeremie – stosowną umowę podpisali Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego (z prawej), wicemarszałek Dariusz Klimczak, oraz Włodzimierz Kocon, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego i jego dyrektor zarządzająca Patrycja Wolińska-Bartkiewicz.

Foto: UMWŁ

Wsparcie jest możliwe dzięki unijnemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy Jeremie 2 (Joint European Resources for micro to medium Enterprises, Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Umowę w tej sprawie podpisali 18 listopada w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień i wicemarszałek Dariusz Klimczak, natomiast ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego wiceprezes zarządu Włodzimierz Kocon oraz Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, dyrektor zarządzający. BGK będzie rozdzielał środki poprzez sieć wybranych pośredników finansowych, na przykład poprzez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego. BGK pełni rolę instytucji zarządzającej w projekcie.

– Pierwsze przetargi dla instytucji pośredniczących odbędą się w I kw. następnego roku, przedsiębiorcy dostaną pieniądze w II kw. 2017 roku. Szczegółów programu na razie nie znamy. W tej chwili dysponujemy środkami ze perspektywy na lata 2007 – 2013. W grudniu jeszcze będziemy podpisywać umowy ze „starej" puli – opowiada „Rz" Andrzej Żak, dyrektor departamentu pożyczek i poręczeń Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Każdy z pośredników finansowych opracuje własną ofertę dla biznesu.

Jeremie pomoże

Jeremie to system wsparcia w ramach środków zwrotnych. W przekonaniu władz województwa są one bardziej efektywne niż dotacje przede wszystkim dzięki możliwości kilkukrotnego wykorzystania pieniędzy, ta forma pomocy w mniejszym stopniu ingeruje w warunki konkurencji na rynku. Dzięki tej inicjatywie możliwe jest pozyskanie kapitału na inwestycje przez większą liczbę małych i średnich firm, które nie mają dostępu do kredytów bankowych, bez historii kredytowej czy rozpoczynających działalność bez dostępu do zabezpieczeń o odpowiedniej wartości. Ponadto rozmaite instrumenty finansowe tworzone na bazie eurofunduszy, takie jak pożyczki czy poręczenia, stają się bardziej dostępne i są niżej oprocentowane niż te oferowane przez instytucje komercyjne. Często również mają dłuższy okres spłaty.

Ponad 570 mln złotych z całej puli to kwota dofinansowania z Unii Europejskiej. 445 mln zł zostanie przekazane na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, powyżej 95 mln zł na termomodernizację budynków, ponieważ województwo łódzkie słabo wypada na tle innych regionów pod względem zmniejszaniu zużycia ciepła. Ponad 30 mln zł ma być trafić jako wsparcie dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą. Wkład krajowy, wnoszony przez pośredników finansowych, wyniesie nieco ponad 100 mln zł.

– Przedsiębiorcy tak jak dotychczas będą mogli korzystać z pełnej oferty finansowej, od pożyczek, przez poręczenia, kredyty, aż po kapitał z funduszy typu PE czy VC – deklaruje Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, dyrektor zarządzająca Pionem Funduszy Europejskich BGK

Sprawny mechanizm

Z badań krajowych wynika, że zwrotne instrumenty finansowe to obecnie najbardziej efektywny i sprawny mechanizm wspomagania mikro, małych i średnich firm na poziomie regionalnym. – Mając na uwadze pozytywne doświadczenia płynące z wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w latach 2007-2013 w ramach inicjatywy Jeremie, podjęliśmy decyzję o kontynuacji tej metody wsparcia w aktualnej perspektywie finansowej. Warto podkreślić, że jest to kwota trzy razy większa niż w poprzednim Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego – mówi „Rz" Krzysztof Szewczyk, zastępca dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, instytucji której powierzono wdrażanie instrumentu w województwie.

Marszałek Witold Stępień liczy na to, iż po zakończeniu programu do województwa wróci kwota 800 milionów złotych, którą znów będzie można wykorzystać. – W obecnej perspektywie finansowej województwo łódzkie będzie trzecim regionem, po Wielkopolsce i Pomorzu, które otworzy nowy rozdział z zwrotnymi instrumentami finansowymi. O pieniądze będą mogli się ubiegać: przedsiębiorcy z sektora MŚP, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby bezrobotne, które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą – dodaje Stępień.

Mikroprzedsiębiorstwa mogą uzyskać do 100 tys. złotych pożyczki, małe i średnie przedsiębiorstwa do 300 tys. złotych. Okres spłaty wynosi maksymalnie 60 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Wsparcie jest możliwe dzięki unijnemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy Jeremie 2 (Joint European Resources for micro to medium Enterprises, Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Umowę w tej sprawie podpisali 18 listopada w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień i wicemarszałek Dariusz Klimczak, natomiast ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego wiceprezes zarządu Włodzimierz Kocon oraz Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, dyrektor zarządzający. BGK będzie rozdzielał środki poprzez sieć wybranych pośredników finansowych, na przykład poprzez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego. BGK pełni rolę instytucji zarządzającej w projekcie.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał