> Sygnalizacja i oświetlenie przejść dla pieszych >> efektywne i zautomatyzowane systemy, dostosowane do sytuacji na drodze i lokalnych potrzeb >> efektywność oświetlenia zwiększają również rozwiązania inteligentne, sterujące dostosowujące jego natężenie do sytuacji na drodze i wykorzystujące odnawialne źródła energii

> Ekoinnowacyjne rozwiązania zarządcze i organizacyjne w obszarze zarządzania energią >> zarządzanie efektywnością energetyczną jak ESCO oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i inteligentnych sieci energetycznych. >> nowe przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii zmieniają ekonomikę instalacji fotowoltaicznych

> Oświetlenie dróg i obiektów i miejsc publicznych >> wymiana lamp na oświetlenie LED-owe >> rozwiązania wyróżniające się zaawansowaną technologią, efektywnością ekonomiczną, łatwością obsługi, jak również niskoemisyjnością i przyjaznością dla środowiska