Będą inwestować w ekologiczne przewozy

Sześć samorządów z Podkarpacia ubiega się o pieniądze na niskoemisyjny transport miejski.

Publikacja: 18.12.2016 22:00

Z wnioskami o unijne wsparcie nowoczesnych i ekologicznych przewozów, wystąpiły Sanok, Krosno, Przemyśl, Stalowa Wola, Dębica i Mielec. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przeznaczono na ten cel prawie 130 mln zł. Już złożone wnioski opiewają na wyższą kwotę. Środki mają być podzielone w kwietniu przyszłego roku. - Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania to niespełna 158 mln zł – mówi Tomasz Leyko, rzecznik urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie.

O najwyższą, bo sięgającą niemal 53 mln dotację ubiega się Stalowa Wola. – Środki z tego konkursu mogą być przeznaczone na zakup czy modernizację niskoemisyjnego taboru transportu publicznego miejskiego jak autobusy o alternatywnych systemach napędowych m.in. elektryczne, hybrydowe, napędzane wodorem, biopaliwami, które spełniają normę emisji spalin EURO 6 – tłumaczy Tomasz Leyko. Obecnie trwa ocena formalna wniosków, a planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2017 roku.

Na co dokładnie samorządy chcą pozyskać dotacje? Jak informuje nas Joanna Sowa, rzecznik ratusza w Krośnie, miasto to razem z gminami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (Miejsce Piastowe, Chorkówka, Wojaszówka, Korczyna i Krościenko) ubiega się o środku m.in. na zakup 21 autobusów, z czego 11 o napędzie hybrydowym. – Cały tabor ma spełniać normy czystości spalin min. EURO 6 – zapewnia Joanna Sowa. Poza tym samorząd zamierza doposażyć 22 pojazdy miejskie należące do MKS Krosno w elementy systemu informacji pasażerskiej i monitoring wizyjny. Poza tym planuje też zakup i montaż systemu informacji pasażerskiej i cyfrowego monitoringu wizyjnego na przystankach, zakup biletomatów stacjonarnych, a także przebudowę zatok autobusowych i przystanków, budowę parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride czy przeprowadzenie kampanii reklamowej, która zachęci mieszkańców do częstszego korzystania z publicznego transportu zbiorowego. Całkowita wartość projektu wynosi 38,4 mln zł. Krośnieńskie samorządy (czyli z MOF Krosno) chcą ruszyć z inwestycjami w drugim kwartale 2017 roku.

Z kolei Mielec chce pozyskać środki na dofinansowanie dla projektu pod nazwą „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalanego Mielec. - W ramach przedsięwzięcia planujemy m.in.: zakup autobusów spełniających normy Euro 6, przebudowę niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej jak budowa drogi, pętli, ścieżki rowerowej, parkingów „Park&Ride" przy dworcu autobusowym, odbudowę zaplecza technicznego do obsługi taboru transportu publicznego wraz z myjnią dla autobusów – wylicza Anna Karwacka, z urzędu miasta w Mielcu. Dodaje, że wartość całej inwestycji, która powinna zostać zrealizowana w 2018 roku, to niemal 45 mln zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 30,2 mln zł.

Natomiast Przemyśl walczy o dotację na zakup m.in. 15 autobusów - 12-metrowych, które będą spełniać emisję spalin EURO 6, rozbudowę odcinka ul. Wysockiego oraz zakup i postawienie 12 wiat przystankowych. Łączna wartość tych inwestycji to niemal 27 mln zł. Poza tym w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego powiat przemyski chce przebudować drogę powiatową o długości 2,5 kilometra wraz z przebudową przepustu w miejscowości Ujkowice. Ma to kosztować - 1,2 mln zł. Gmina Przemyśl (wiejska) planuje przebudowę sześciu zatok autobusowych i dwóch pętli, co ma pochłonąć 840 tys. zł.

Jak informuje Tomasz Leyko, dziś nie można powiedzieć, czy będzie kolejny nabór wniosków na dofinansowania na niskoemisyjny transport, bo cała dostępna dla działania 5.4 alokacja została udostępniona w obecnym naborze. - Ewentualna decyzja o kolejnym naborze może zostać podjęta po zakończeniu oceny wniosków i wyborze projektów do dofinansowania – tłumaczy urzędnik. Zdradza, że w ramach RPO WP 2014-2020 przewidywany jest również nabór projektu w trybie pozakonkursowym w ramach działania 5.5 - Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, ale projekt dotyczy Rzeszowskiego Obszaru Terytorialnego. Jego wartość to ok. 103 mln zł, w tym przewidywane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to niemal 88 mln zł.

Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy