Uczniowie gimnazjów, zawodówek, liceów czy techników mogą liczyć na stypencia od samorządu

Wybitni uczniowie z gimnazjów, zawodówek, liceów czy techników mogą liczyć na specjalne stypendia. Fundują je zarówno urzędy miast, jak i marszałek województwa.

Publikacja: 25.01.2017 00:00

Uczniowie gimnazjów, zawodówek, liceów czy techników mogą liczyć na stypencia od samorządu

Foto: 123rf.com

W regionie już po raz drugi realizowany jest projekt „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka".

– Jego celem jest wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wybitnie uzdolnionych z przedmiotów ogólnych, takich jak: matematyczne, informatyczne, przyrodnicze oraz języków obcych nowożytnych – tłumaczy biuro prasowe urzędu marszałkowskiego.

Aby ubiegać się o to stypendium, uczniowie muszą wykazać szczególne uzdolnienia, m.in. średnią z trzech dowolnie wybranych przedmiotów ze wspomnianej wyżej grupy na poziomie nie niższym niż 5,33, średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,75, a wynik ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej czy gimnazjum na poziomie nie niższym niż 36 pkt/180 proc., oraz mieć osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. Stypendia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mazowieckich uczniów. W tym roku szkolnym przyznano ich 641, a kwota za dziesięć miesięcy dla jednego ucznia wynosi 4134 zł, a w przypadku osoby niepełnosprawnej – 4334 zł.

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów z wybitnymi wynikami fundują też samorządy. – W Warszawie jest bardzo duża liczba uzdolnionych uczniów, zarówno osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, jak i wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami. Wielu z nich wygrywa konkursy, również międzynarodowe. Stąd oczywiście potrzeba nagrodzenia tych najzdolniejszych – tłumaczy Agnieszka Kłąb, rzecznik stołecznego ratusza.

W Warszawie od 2008 roku działa lokalny program stypendialny. Jest on skierowany do uczniów, którzy mają wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym, a swymi osiągnięciami promują Warszawę w kraju i za granicą. Wsparcie może otrzymać uczeń, który m.in. miał w dwóch ostatnich semestrach poprzedzających złożenie wniosku średnią ocen nie mniejszą niż 5,0 (gimnazjaliści) i 4,75 (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych), a dodatkowo jest laureatem konkursu przedmiotowego ogłoszonego przez kuratora oświaty, laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, realizuje indywidualny program lub tok nauki ze względu na rozwój uzdolnień czy ma własny dorobek naukowy lub twórczy. Stypendium dla ucznia gimnazjum wynosi 1 tys. zł, a dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej 2 tys. zł. Wypłacane jest w dwóch równych ratach. Corocznie takie wsparcie otrzymuje ok. 200 uczniów. W stolicy własne stypendia funduje też Centrum Myśli Jana Pawła II. – Dodatkowo stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe może ufundować szkoła w ramach swoich środków – tłumaczy Agnieszka Kłąb.

Z kolei w Płocku od siedmiu lat przyznawane są stypendia miejskie dla uczniów uboższych, a równocześnie dobrze się uczących. Może je dostać młodzież zameldowana w Płocku i tam się ucząca, z dobrymi wynikami nauczania, z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 2 tys. zł miesięcznie. – Stypendium miejskie przyznawane jest każdorazowo na semestr, przekazywane w równych ratach miesięcznych przelewem na rachunek bankowy stypendysty – informuje Małgorzata Rzeszotarska z urzędu miasta. W tym roku szkolnym przyznano takie wsparcie w wysokości od 50 zł do 500 zł miesięcznie. W tym semestrze otrzymało je ponad tysiąc uczniów. W Płocku od 12 lat przyznawane są też dwa razy do roku, na zakończenie semestru, stypendia motywacyjne dla uczniów podstawówek (od IV klasy), gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. – Te stypendia przyznawane są osobom osiągającym bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce albo mającym osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz posiadającym co najmniej dobrą ocenę z zachowania – tłumaczy płocka urzędniczka. Dodaje, że wysokość wsparcia wynosi 100 zł, a liczba tych, którzy je otrzymują, jest stała. To 2 tys. uczniów.

W regionie już po raz drugi realizowany jest projekt „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka".

– Jego celem jest wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wybitnie uzdolnionych z przedmiotów ogólnych, takich jak: matematyczne, informatyczne, przyrodnicze oraz języków obcych nowożytnych – tłumaczy biuro prasowe urzędu marszałkowskiego.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego