Deszcz pieniędzy z funduszy europejskich na inwestycje na Dolnym Śląsku

Wrocławskie firmy mogą skorzystać z nowego narzędzia. Do podziału jest ponad 40 mln euro.

Aktualizacja: 27.01.2017 11:38 Publikacja: 26.01.2017 22:00

Dolnośląska grupa AB rozwija się dzięki inwestycjom, które w części pokrywa ze środków z funduszy UE

Dolnośląska grupa AB rozwija się dzięki inwestycjom, które w części pokrywa ze środków z funduszy UE.

Foto: materiały prasowe

Wspieranie przedsiębiorczości jest jednym z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, którego składową są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF).

– Należy zaznaczyć, że ZIT to nowość w obecnej perspektywie finansowej – podkreśla Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, zastępca dyrektora wydziału zarządzania funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia. Do podziału w ramach puli na lata 2014–2020 na wsparcie przedsiębiorców przeznaczono 41 mln euro. Część konkursów już ogłoszono i nabory wniosków się zakończyły. W przypadku trzech konkursów wybrano projekty do dofinansowania oraz podpisano umowy.

– Dla jednego konkursu właśnie trwa proces oceny, a dla kolejnego niedługo się rozpocznie. W ostatnim czasie zostało ogłoszonych pięć naborów, w których kwota przeznaczona na konkursy wynosi prawie 17 mln euro – informuje Wieczorkiewicz-Molendo. Dodaje, że w pierwszej kolejności liczy się pomysł, który musi być odpowiednio uargumentowany, założone działania realne do osiągnięcia, a budżet nieprzeszacowany. Jeżeli przedsiębiorca złoży poprawny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, zostaje on poddany ocenie. Aby otrzymać dofinansowanie, projekt musi pozytywnie przejść każdy z etapów – ocenę formalną, merytoryczną oraz zgodności ze strategią ZIT WrOF. Pozytywnym finałem jest podpisanie umowy, ale trzeba pamiętać, że niesie ono ze sobą szereg obowiązków, przede wszystkim konieczność realizacji projektu zgodnie z treścią złożonego wniosku.

W ubiegłych latach przedsiębiorcy mogli się starać o dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego. Nie każdy wiedział o nowości, jaką jest ZIT, dlatego też początkowo ogłaszane nabory cieszyły się nieco mniejszym zainteresowaniem. – Aktualnie widzimy jednak znaczny wzrost zainteresowania naszymi konkursami, co przekłada się na ilość składanych wniosków – potwierdza Wieczorkiewicz-Molendo.

Inwestycje pełną parą

Wśród firm, które sięgają po unijne wsparcie, możemy znaleźć reprezentantów praktycznie wszystkich branż. W ubiegłym roku spółki należące do dolnośląskiej grupy kapitałowej PCC pozyskały ponad 30 mln zł dotacji. Pieniądze zostaną przeznaczone na badania i rozwój nowych technologii.

– Warto wspomnieć, że po raz pierwszy wsparcie na realizację nowatorskich rozwiązań z rządowego programu sektorowego uzyskały firmy branży chemicznej – podkreśla Wiesław Klimkowski, prezes PCC Rokita. Dodaje, że procedury aplikacyjne nie są łatwe, ale dzięki wsparciu unijnych dotacji firmy mogą się rozwijać, przeznaczać więcej środków na innowacje, a co za tym idzie skutecznie konkurować z firmami zagranicznymi. – Mam nadzieję, że udział polskiego sektora chemicznego w europejskich programach badawczo-rozwojowych znacząco się zwiększy – dodaje prezes Klimkowski.

Nie próżnuje również wrocławska Kogeneracja. Jak się dowiedzieliśmy, złożyła już wnioski aplikacyjne o dofinansowanie z Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na rozwijanie sieci ciepłowniczej w Gminie Siechnice i na wrocławskim osiedlu Zakrzów. Również w minionych latach aktywnie korzystała z dofinansowania z różnych źródeł, w tym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udzielonej na preferencyjnych warunkach. Środki te zostały przeznaczone na budowę w Elektrociepłowni Wrocław instalacji odsiarczania i odazotowania spalin. Firma podkreśla, że również przebudowa kotła węglowego na kocioł biomasowy w Elektrociepłowni Czechnica została zrealizowana z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.

Mocno na rynku rozpycha się również dolnośląskie Ferrum, producent elewatorów zbożowych, suszarni i silosów. Korzystał już z szeregu dotacji, pozyskanych m.in. na opracowanie energooszczędnej suszarni, innowacyjnych konstrukcji lekkich silosów oraz rozbudowę działu badań i rozwoju. Planuje kolejne projekty, również współfinansowane z unijnych środków.

Nie brakuje też jednak firm, które preferują inny model finansowania inwestycji. – W ostatnich latach nie korzystaliśmy z dotacji unijnych i nie zamierzamy z nich korzystać w najbliższej przyszłości – informuje Piotr Kopydłowski, członek zarządu ds. finansowych wrocławskiej firmy Rawlplug.

Bez innowacji ani rusz

W niektórych branżach konkurencja jest tak duża, że bez inwestycji firmy nie byłyby w stanie skutecznie konkurować z rosnącymi w siłę zagranicznymi graczami. Przykładem może być rynek dystrybucji sprzętu IT. Jego lider – dolnośląska grupa AB – rośnie w dużej mierze dzięki realizowanym inwestycjom, z których część pokrywa środkami z unijnych dotacji.

– Otwarte w maju 2016 roku centrum logistyczne odpowiada na wyzwania nowoczesnego handlu. Zastosowano w nim najnowocześniejsze rozwiązania, takie jak system zarządzania magazynem, zautomatyzowane pakowanie i wysyłka przesyłek, automatyczne sortery oraz przenośniki, których łączna długość wynosi aż 5 km – wymienia Andrzej Przybyło, szef AB.

Dolny Śląsk jak magnes przyciąga firmy z sektora nowych technologii. To właśnie programiści i informatycy są na liście najbardziej deficytowych zawodów w regionie. Teraz w blisko dwustu dolnośląskich firmach IT pracuje łącznie około 20 tys. osób. W skali roku liczba miejsc pracy ma się zwiększyć nawet o kilka tysięcy. Wzrost zatrudnienia zapowiedziała m.in. firma Altimi Software House. W 2017 r. chce dać pracę stu specjalistom.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: katarzyna.kucharczyk@parkiet.com

Wspieranie przedsiębiorczości jest jednym z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, którego składową są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF).

– Należy zaznaczyć, że ZIT to nowość w obecnej perspektywie finansowej – podkreśla Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, zastępca dyrektora wydziału zarządzania funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia. Do podziału w ramach puli na lata 2014–2020 na wsparcie przedsiębiorców przeznaczono 41 mln euro. Część konkursów już ogłoszono i nabory wniosków się zakończyły. W przypadku trzech konkursów wybrano projekty do dofinansowania oraz podpisano umowy.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę