Aktywność gospodarcza na najwyższym poziomie

Na Mazowszu jest najwięcej firm spośród wszystkich województw. To najbardziej rozwinięty ekonomicznie region kraju.

Publikacja: 28.03.2017 22:00

Aktywność gospodarcza na najwyższym poziomie

Foto: Rzeczpospolita

Mazowieckie to region najbogatszy w kraju, który ma największy wkład w tworzenie polskiego PKB. Charakteryzuje się największym eksportem i importem w kraju. Dominującą rolę odgrywa przemysł rolno-spożywczy oraz petrochemiczny, ważne są także: przemysł energetyczny, chemiczny i elektromaszynowy. Mazowsze to także zagłębie ogrodnictwa i sadownictwa.

Centralne położenie na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych oraz lokalizacja w transeuropejskich korytarzach transportowych zapewniają połączenie z większymi miastami kraju i Europy. W Warszawie znajduje się największy w Polsce międzynarodowy port lotniczy – Lotnisko Chopina w Warszawie, na które przypada prawie 50 proc. całości ruchu pasażerskiego w Polsce.

Na terenie województwa działa pięć Specjalnych Stref Ekonomicznych: Łódzka, Starachowicka, Suwalska, Tarnobrzeska, Warmińsko-Mazurska. Główny potencjał dla tworzenia kapitału ludzkiego w województwie stanowią 102 uczelnie wyższe, w których kształci się 275 tys. studentów, czyli 19,6 proc. studentów w skali kraju. Do najważniejszych należą: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Słabe strony Mazowsza to z pewnością ogromne trudności komunikacyjne wewnątrz stolicy czy wysokie koszty pracy i prowadzenia działalności gospodarczej.

PKP rośnie szybko

W ciągu ostatnich pięciu lat produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim wzrósł o ponad 17 proc., ponad 2,3 proc. więcej niż PKB liczone dla kraju. W 2015 roku stanowił równowartość 2488 ton sztabek złota i wynosił 398,2 mld zł. Na Mazowszu powstaje aż 22,1 proc. polskiego PKB. Trzy czwarte powstaje w gospodarce, a w sferze budżetowej jedna czwarta.

Wartość PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2015 roku w Mazowieckiem wynosiła 74,55 tys. zł. To o 27,8 tys. zł więcej niż PKB liczone dla Polski. Mazowieckie otacza sześć województw i we wszystkich wskaźnik ten jest dużo niższy: w podlaskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim – wynosi nieco ponad 33 tys. zł, w kujawsko-pomorskim – 38,1 tys. zł, w łódzkim – 43,7 tys. zł, a w lubelskim jest o 42,5 tys. zł niższy niż na Mazowszu (wynosi 32 tys. zł).

Dominującą rolę odgrywa przemysł rolno-spożywczy ze względu na obszar i wielkość produkcji rolnej oraz petrochemiczny – największa w kraju rafineria w Płocku. Poza tym ważne są przemysł energetyczny, chemiczny i elektromaszynowy. Mazowsze jest zagłębiem ogrodnictwa i sadownictwa. Około 30 proc. powierzchni polskich sadów znajduje się na Mazowszu, co stanowi ponad 40 proc. krajowej produkcji owoców.

Siedziby w stolicy

Na terenie województw ma siedzibę 766 tys. przedsiębiorstw. Od 2010 przybyło ponad 12,5 proc. Jest tu zarejestrowanych aż 18,3 proc. wszystkich firm, z czego – 96,7 proc. należy do sektora prywatnego. Mazowieckie zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby firm wśród województw. W 2015 roku przybyło 68 431 nowych przedsiębiorstw, to o 6,7 proc. więcej niż w 2014. Wyrejestrowano w tym czasie 45 263 (o 6 proc. mniej niż w 2014 r.). W Polsce w tym okresie zarejestrowano 359 973 firm (wzrost o 0,7 proc.), a wyrejestrowano 292 348 (spadek o 4 proc.).

W 2015 roku firmy działające na terenie Mazowieckiego osiągnęły przychody na poziomie 835,3 mld zł, a zyski – na poziomie 29,7 mld zł. Stanowi to odpowiednio 33,1 i 32,4 proc. przychodów i zysków wypracowanych przez firmy w Polsce. 85,8 proc. przychodów wypracował sektor prywatny, wskaźnik ten jest niższy niż liczony dla Polski o 4 pkt proc.

Wartość inwestycji w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2015 roku wynosiła 10 868 zł, jest to o 5,4 proc. więcej niż 2014 roku. Firmy z Mazowsza wydają o ponad 6400 zł więcej na inwestycje niż np. przedsiębiorcy w Świętokrzyskiem. 64 proc. stanowią inwestycje sektora prywatnego.

Na Liście 500 Największych Przedsiębiorstw publikowanej przez „Rzeczpospolitą" znajduje się 202 firm z województwa mazowieckiego, na Liście 2000 jest 658 przedsiębiorstw. Największe firmy działające na terenie województwa to Polski Koncern Naftowy Orlen z Płocka, PGNiG czy PGE Polska Grupa Energetyczna z Warszawy.

Z województwa mazowieckiego na głównym parkiecie giełdy jest 172 firmy. Do najbardziej znanych należą PKN Orlen, PGNiG, Comarch, Boryszew czy największe bank PKO BP i Pekao SA. Na rynku New Connect notowanych jest 160 spółek.

Ranking Marek publikowanych przez „Rzeczpospolitą" został zdominowany przez mazowieckie marki – jest ich aż 137. Największa z nich to Orlen – jego wartość wynosi 3 935 mln zł, zajmuje pierwsze miejsce, na trzecim miejscu jest PKO BP – wartość 3240 mln zł. W pierwszej dziesiątce znajdują się jeszcze: Play, Plus, PZU TVN i Bank Pekao.

Eksport i praca

Województwo mazowieckie zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich województw pod względem wartości eksportu. Około 16 proc. Polskiego eksportu pochodzi z Mazowsza. Szacuje się, że mazowieccy eksporterzy osiągają przychody z tytułu sprzedaży zagranicznej na poziomie 24–25 mld euro.

Głównym kierunkiem eksportowym mazowieckich firm są kraje Unii Europejskiej.

Firmy z Mazowsza rozwijają się także za granicą, aż 1102 przedsiębiorstw ma filie i spółki poza granicami kraju. Najwięcej firm znajduje się w Niemczech – 110, na Ukrainie – 95 oraz w Rumunii – 73.

Bezrobocie na terenie mazowieckiego w styczniu 2017 roku wynosiło 7,4 proc. Jest znacznie niższe niż w analogicznym okresie w kraju – 8,6 proc. Jednak wskaźnik bezrobocia nie jest najniższy w Polsce, Mazowsze zajmuje dopiero czwarte miejsce wśród województw. Większość bezrobotnych to mężczyźni – stanowią prawie 52 proc. wszystkich osób niepracujących.

Województwo mazowieckie oferuje 2 406,7 tys. miejsc pracy, co stanowi 16,6 proc. wszystkich stanowisk w Polsce. W 2015 roku przedsiębiorstwa zatrudniły 123,9 tys. nowych osób, a zwolniły 65,2 tys. Analogicznie w Polsce zatrudnionych zostało 595,9 tys., a zwolnionych 317,6 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w Mazowieckiem w 2015 r. wynosiło 5 094 zł, to o 944 zł więcej niż w Polsce. ©?

Powiedzieli

Andrzej Kuźniak, wiceprezes zarządu ABC Data

Nasze odziały i centra dystrybucyjne zlokalizowane są w kilku krajach regionu CEE, jednak centrum dowodzenia i główny magazyn firmy znajdują się w Warszawie. Nie bez powodu – Mazowsze, a szczególnie stolica, to biznesowe centrum Polski i tej części Europy. Miasto posiada doskonałe zaplecze biurowo-magazynowe, oferuje też dostęp do świetnie wyszkolonej kadry. Niezwykle istotne dla naszej działalności jest korzystne położe- nie Warszawy i stanowi wymarzoną bazę do współpracy z firmami z Polski, lecz także z Europy. Systematycznie rozbudowywana sieć wysokiej jakości dróg, które otaczają Warszawę, ma dla nas ogromne znaczenie. Ze względu na charakter naszej działalności trudno o lepsze miejsce do prowadzenia biznesu niż Warszawa.

Piotr Janiszewski, prezes zarządu Skanska

Kształtowanie inwestycyjnej atrakcyjności regionów rozgrywa się na wielu płaszczyznach. W przypadku Mazowsza kluczowa dla inwestorów jest dobra infrastruktura transportowa oraz społeczna, które wspólnie tworzą optymalne warunki dla rozwoju biznesu. Dlatego znane koncerny chętnie otwierają tu swoje biura i oddziały. Przykładem jest Skanska, która ulokowała tutaj polskie centrale swoich jednostek odpowiadających za generalne wykonawstwo oraz biurową i mieszkaniową działalność deweloperską. Warszawska aleja Jana Pawła II potocznie nazywana jest „ulicą Skanska", ponieważ wykonaliśmy większość znajdujących się tu inwestycji biurowych, jak Atrium 1 i Atrium 2 czy hotel Westin.

Gregoire Nitot, CEO Sii Polska

W Sii zatrudniamy 100 inżynierów miesięcznie, czyli 1,2 tys. rocznie. Obecnie pracuje u nas 2,7 tys. osób, a w ciągu roku planujemy zwiększyć zatrudnienie do 3,3 tys. Sii swoje oddziały ma w ośmiu największych miastach w Polsce. Pierwszy oddział założyliśmy w Warszawie. To strategiczne miejsce dla biznesu. Lokalizacja odgrywa tutaj kluczową rolę – ogromnym atutem w prowadzeniu przez Sii globalnej sprzedaży jest międzynarodowy port lotniczy. Warszawa to także serce biznesu w Polsce. Tutaj funkcjonuje nasza konkurencja, partnerzy biznesowi i przede wszystkim klienci. Z drugiej strony ze względu na obecność wielu dużych graczy na rynku IT rynek kandydata jest na pewno wyzwaniem.

Mazowieckie to region najbogatszy w kraju, który ma największy wkład w tworzenie polskiego PKB. Charakteryzuje się największym eksportem i importem w kraju. Dominującą rolę odgrywa przemysł rolno-spożywczy oraz petrochemiczny, ważne są także: przemysł energetyczny, chemiczny i elektromaszynowy. Mazowsze to także zagłębie ogrodnictwa i sadownictwa.

Centralne położenie na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych oraz lokalizacja w transeuropejskich korytarzach transportowych zapewniają połączenie z większymi miastami kraju i Europy. W Warszawie znajduje się największy w Polsce międzynarodowy port lotniczy – Lotnisko Chopina w Warszawie, na które przypada prawie 50 proc. całości ruchu pasażerskiego w Polsce.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego