Pomóc, zanim będzie za późno

Dzieci i rodziny z problemami nie są już pozostawione same sobie. Na realizację programów „Rodzina w Centrum" i „Trampolina" region przeznaczył 20 mln zł.

Publikacja: 29.03.2017 23:00

Program „Trampolina” obejmuje m.in. zajęcia sportowe dla młodzieży.

Program „Trampolina” obejmuje m.in. zajęcia sportowe dla młodzieży.

Foto: materiały prasowe

Poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne, psychiatryczne, mediacje rodzinne, warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie, warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 7–14 lat, szkolenia dla wolontariuszy, wyjazdy edukacyjne, zajęcia animacyjne dla dzieci, bony edukacyjne dla osób opuszczających rodziny zastępcze, grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych – to wszystko zapewnia program „Rodzina w Centrum", na który kujawsko-pomorski samorząd przeznaczył 12 mln zł. Jego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, który zaprosił do uczestnictwa wszystkie samorządy szczebla powiatowego (powiaty ziemskie i grodzkie) w regionie.

Pomóc rodzinie

– Osoby i rodziny wymagające specjalistycznego wsparcia najczęściej kierowane są do udziału w projekcie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, kuratorów rodzinnych, pedagogów szkolnych, dzielnicowych oraz przez organizacje pozarządowe – tłumaczy Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik toruńskiego ratusza. – Dopasowanie działań odbywa się poprzez przeprowadzenie z rodziną szczegółowego wywiadu, na podstawie którego sporządzana jest diagnoza jej potrzeb i opracowywana ścieżka wsparcia. Jego plan ustalany jest wspólnie ze specjalistą ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

W projekcie biorą też udział rodziny, które nie korzystają z pomocy społecznej, ale mają trudności wychowawcze z małoletnimi dziećmi, spowodowane niekorzystną sytuacją rodzinną, zdrowotną czy życiową. – Zapraszamy też te, w których występują konflikty rodzinne, przemoc, uzależnienia, pojawiają się sytuacje kryzysowe, jak np. żałoba, bezrobocie, choroba, nagłe odejście małżonka czy długotrwała rozłąka – wylicza urzędniczka.

Jak tłumaczy Marta Stachowiak z urzędu miasta w Bydgoszczy, większość z form wsparcia może być świadczona w miejscu zamieszkania uczestnika, bo projekt zakłada świadczenie usług mobilnych w przypadku niepełnosprawności ruchowej uczestnika, złego stanu zdrowia lub podeszłego wieku, rodzin wielodzietnych czy kobiet w zaawansowanej ciąży. Program cieszy się zainteresowaniem. Tylko w Toruniu ze wsparcia skorzystało już 58 rodzin, w Sępólnie Krajeńskim – 35 osób, a w Inowrocławiu – 122.

Trampolina do normalnego życia

„Rodzina w Centrum" to niejedyny program polityki społecznej realizowany przez samorząd województwa. Marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej razem z pięcioma instytucjami wychowawczo-socjoterapeutycznymi i włocławskim stowarzyszeniem skupiającym kuratorów sądowych rozpoczął realizację projektu „Trampolina", adresowanego do młodzieży z trudnych środowisk, a także ich rodziców i opiekunów. – To pierwsze tego rodzaju, duże przedsięwzięcie. Udział w nim fachowców i instytucji z doświadczeniem i dorobkiem w pracy resocjalizacyjnej pozwala ufać, że tak się stanie – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. Na jego realizację samorząd przeznaczył 8 mln zł.

Pierwsza część projektu to zajęcia profilaktyczno-wychowawcze i socjoterapeutyczne, zajęcia usprawniające techniki czytania i pisania, warsztaty, m.in. artystyczne i informatyczne, szkolenia i staże zawodowe, a także zajęcia sportowe oraz kształtowanie właściwych nawyków spędzania wolnego czasu (wspólne wyjścia do teatru, opery, filharmonii, kina, muzeów, odwiedziny w lokalnych bibliotekach).

– W 13 miastach w całym regionie powstanie łącznie 20 centrów młodzieżowych, które obejmą opieką uczestniczącą w projekcie młodzież, która mieszka z rodzicami i chodzi do normalnych, otwartych szkół – mówi Beata Krzemińska, rzecznik marszałka. I tak np. w Bydgoszczy zajęcia są już prowadzone w czterech miejscach: w gimnazjum przy ul. Kościuszki, szkole podstawowej przy ul. Duracza, Zespole Szkół przy ul. Siedleckiego oraz Stowarzyszeniu Bezpieczeństwo Dziecka przy ul. Skłodowskiej. – W tych placówkach pomieszczenia są wynajmowane lub użyczane przez miasto – mówi Marta Stachowiak z biura rzecznika prezydenta Bydgoszczy. Tłumaczy, że program jest adresowany do młodzieży w wieku 13–21 lat, która jest objęta sądowym środkiem wychowawczym.

– Jego celem jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – dodaje Marta Stachowiak. W Bydgoszczy zajęcia sportowe zorganizowano dla czterech grup, po 10 osób w każdej. Program ma mieć dwie edycje. Pierwsza kończy się 31 sierpnia 2017 roku, druga – 30 czerwca 2018.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

Poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne, psychiatryczne, mediacje rodzinne, warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie, warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 7–14 lat, szkolenia dla wolontariuszy, wyjazdy edukacyjne, zajęcia animacyjne dla dzieci, bony edukacyjne dla osób opuszczających rodziny zastępcze, grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych – to wszystko zapewnia program „Rodzina w Centrum", na który kujawsko-pomorski samorząd przeznaczył 12 mln zł. Jego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, który zaprosił do uczestnictwa wszystkie samorządy szczebla powiatowego (powiaty ziemskie i grodzkie) w regionie.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego