24–25 kwietnia odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju".

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli sektora energetycznego w Polsce oraz środowiska ekspercko-naukowego, które zajmuje się tematyką energetyki – mówi dr Mariusz Ruszel, przewodniczący komitetu organizacyjnego. Podczas konferencji dyskusja skoncentrowana będzie na różnych wymiarach bezpieczeństwa energetycznego, w tym dywersyfikacji dostaw ropy naftowej oraz gazu ziemnego, a podczas paneli będzie dyskusja o wyzwaniach dla sektora elektroenergetycznego czy rolą związaną z koncepcją klastrów energetycznych.

– Głównym tematem konferencji będzie elektromobilność – dodaje dr Mariusz Ruszel. W konferencji wezmą udział eksperci z wielu ośrodków akademickich.