Jak ma wyglądać, ile może kosztować i jakie warunki muszą być spełnione, by powstała? Dzięki projektowi „Master Plan dla PKM", którego liderem jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, od kilku lat na ten temat rozmawiają władze województwa wielkopolskiego, Poznania oraz inne zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego.

Celem projektu, którego realizacja zakończyła się w kwietniu, było opracowanie koncepcji zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego. W trakcie jego realizacji zajęto się również opracowaniem koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcjami modernizacji układów drogowych.

– Transport kolejowy bywa w określonych sytuacjach transportem optymalnym, choć nie jest tani. Aby jego funkcjonowanie było racjonalnie i ekonomicznie uzasadnione, wymagane są duże przepływy pasażerów – podkreślał podczas spotkania podsumowującego działania w ramach projektu wicemarszałek woj. wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.

– W oparciu o Master Plan podjęliśmy już rozmowy z poszczególnymi gminami i powiatami na temat współfinansowania zwiększonej liczby przewozów. Mamy pozytywny oddźwięk i stopniowo będziemy to uruchamiali – mówił marszałek Jankowiak.

Na ukończeniu są prace związane z dwoma ostatnimi zadaniami w ramach Master Planu. To przygotowywane przez spółkę BBF koncepcje usprawnienia transportu kolejowego w aglomeracji poprzez uruchomienie szybkiej kolei miejskiej na obwodnicy towarowej Poznania oraz wstępne studium wykonalności budowy połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica.