Multidyscyplinarne studia nad rewitalizacją

Dwie łódzkie uczelnie otwierają wspólny, unikatowy kierunek studiów: rewitalizacja miast. Rekrutacja już trwa.

Publikacja: 06.06.2017 23:00

Łódź podczas najbliżeszej dekady będzie realizować największy program rewitalizacyjny w Polsce

Łódź podczas najbliżeszej dekady będzie realizować największy program rewitalizacyjny w Polsce

Foto: shutterstock

– Absolwent otrzyma wspólny dyplom, sygnowany przez Uniwersytet Łódzki oraz Politechnikę Łódzką – mówi Ewa Chojnacka, rzecznik Politechniki Łódzkiej.

Jak podkreślają przedstawiciele uczelni, to unikatowy w Polsce kierunek. – Ma duże znaczenie z punktu widzenia rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Organizacja studiów zakłada zacieśnianie współpracy pomiędzy uczelniami a przedstawicielami praktyki gospodarczej – uważa prof. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Rewitalizacja miast to trwające pięć semestrów interdyscyplinarne studia o profilu praktycznym, obejmujące takie obszary wiedzy, jak: architektura, urbanistyka, budownictwo, inżynieria środowiska, ekonomia, nauki o zarządzaniu, socjologia, pedagogika, geografia.

– Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z obszarów: technicznego, społecznego, ścisłego lub przyrodniczego – tłumaczy prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej. Przyjmowanie dokumentów rozpoczęło się 1 czerwca i potrwa do 20 września. Ogłoszenie wyników rekrutacji zaplanowano na 27 września. W najbliższym naborze limit miejsc ustalono na 60 osób. Umowę na prowadzenie tych studiów pod koniec maja w obecności prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej podpisali rektorzy obu uczelni.

W programie znalazły się łącznie 62 przedmioty (obowiązkowe i obieralne), z czego 23 prowadzone są przez pracowników Politechniki Łódzkiej, a 39 przez kadrę Uniwersytetu Łódzkiego. Studia prowadzą wspólnie Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ oraz wydziały: Ekonomiczno-Socjologiczny, Nauk Geograficznych, Zarządzania i Nauk o Wychowaniu UŁ. Na pierwszym semestrze przewidziane są zajęcia obieralne, pozwalające studentom nadrobić pewne braki wiedzy z zakresy nauk technicznych dla osób, które mają dyplom uniwersytecki, lub nauk społecznych dla tych, którzy kończyli politechnikę.

Podczas studiów studenci mają zdobyć wiedzę z zakresu procesu rewitalizacji i towarzyszących jej zjawisk i problemów. Absolwenci będą nie tylko potrafili analizować warunki techniczne, infrastrukturalne, architektoniczne i urbanistyczne rewitalizowanego obszaru, ale także wskazać podmioty i grupy społeczne, których interesy mogą być związane z rewitalizacją, prowadzić analizy ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfliktów lub współdziałania. – Program studiów pozwala absolwentowi zrozumieć, że rewitalizacja jest reakcją na kryzys obszaru, ale jednocześnie stanowi przedsięwzięcie komercyjne, pozwalające angażować środki z różnych źródeł, i często jest impulsem do podejmowania szerszych działań inwestorskich, umiejętnym połączeniem wielu czasem przeciwstawnych interesów dla osiągnięcia wspólnie akceptowanego celu – tłumaczy Ewa Chojnacka. Aleksandra Hac z łódzkiego ratusza mówi, że rewitalizacja Łodzi to projekt, który będzie realizowany przynajmniej przez najbliższą dekadę. – Za dwa–trzy lata będziemy kończyli pierwsze duże inwestycje realizowane z unijnym dofinansowaniem, m.in. rewitalizację obszarową i Księżego Młyna. Jednocześnie będą trwały prace nad przygotowaniem projektów, dlatego też absolwenci kierunku rewitalizacja miast będą poważnym wzmocnieniem zespołu odpowiedzialnego za planowanie i realizację programu odnowy Łodzi – tłumaczy urzędniczka.

– Absolwent otrzyma wspólny dyplom, sygnowany przez Uniwersytet Łódzki oraz Politechnikę Łódzką – mówi Ewa Chojnacka, rzecznik Politechniki Łódzkiej.

Jak podkreślają przedstawiciele uczelni, to unikatowy w Polsce kierunek. – Ma duże znaczenie z punktu widzenia rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Organizacja studiów zakłada zacieśnianie współpracy pomiędzy uczelniami a przedstawicielami praktyki gospodarczej – uważa prof. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego