Zabytki z szansą na dotacje

Kolejne cztery projekty z obszaru kultury z regionu zostały wpisane do Kontraktu Terytorialnego.

Publikacja: 26.06.2017 00:30

W sandomierskiej katedrze planowane jest przeprowadzenie wielu prac remontowych i konserwatorskich

W sandomierskiej katedrze planowane jest przeprowadzenie wielu prac remontowych i konserwatorskich

Foto: Fotolia

Uznanie rządu zyskały projekty: konserwacja bazyliki katedralnej w Sandomierzu, dokończenie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, zwiększenie dostępności Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Rezerwatu Krzemionki i Pałacu Wielopolskich oraz modernizacja Wojewódzkiego Domu Kultury. Dzięki temu mają one szanse na unijne dotacje.

– W aneksie do Kontraktu Terytorialnego znalazły się cztery nowe inwestycje w Świętokrzyskiem, które są najbardziej istotne dla rozwoju całego obszaru kultury i dziedzictwa narodowego, oprócz tych, które były już tam zapisane, czyli modernizacja infrastruktury Muzeum Regionalnego w Wiślicy oraz będącego jeszcze w trakcie dokumentacji projektu pod nazwą „Kompleksowa modernizacja zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" – tłumaczy Iwona Sinkiewicz-Potaczała, rzeczniczka marszałka województwa świętokrzyskiego.

Podkreśla, że ważne, że te pomysły znalazły się w kontrakcie, ponieważ daje to dodatkowe punkty. A wpis do kontraktu jest kluczowy przy pozyskaniu unijnych dotacji rozdzielanych centralnie.

W 2016 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło dodatkowy nabór wniosków w obszarze kultury, w ramach którego każde województwo mogło złożyć swoje propozycje. W efekcie tego naboru pozytywnie zostały ocenione cztery nowe projekty z województwa świętokrzyskiego i one znalazły się w aneksie podpisanym pod koniec maja.

Katedra wymaga opieki

Listę otwiera konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – bazyliki katedralnej w Sandomierzu.

– Stan techniczny zabytku wymaga przeprowadzenia pilnych prac konserwatorskich – mówi rzeczniczka marszałka. Stan zabytkowej polichromii wykonanej przez Jana Bukowskiego jest zły. Zniszczone są też kamienne elementy sklepień łuków i filarów, a kurz zalega na górnych powierzchniach gzymsów i ornamentów roślinnych i zwierzęcych. Poza tym ciosy kamienne żeber wykazują liczne spękania.

– Konserwacja ma przywrócić dobry stan techniczny i estetyczny sklepień, ścian, żeber sklepień, kamiennych łuków międzyfilarowych wraz z gzymsami w korpusie nawowym katedry – wymienia Iwona Sinkiewicz-Potaczała. Prace w katedrze mają się rozpocząć jeszcze w II kwartale i potrwać do końca 2018 r.

Kolejnym projektem, który ujęto w Kontrakcie jest dokończenie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, które jest częścią Muzeum Wsi Kieleckiej. Wartość prac to 15,3 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi 10 mln zł.

– Projekt obejmuje prace niezbędne do wytworzenia infrastruktury zamykającej projekt rozbudowy Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. To prace projektowe i przygotowawcze, urządzenie ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej, roboty budowlane, wykończeniowe i instalacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu, zakup sprzętu i wyposażenia – wylicza Beata Ryń, kierownik działu promocji i marketingu Muzeum Wsi Kieleckiej.

Dodaje, że termin prac jest uzależniony od zakończenia oceny wniosków i ewentualnego podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z harmonogramem konkursu, ocena formalna wniosków nastąpi w czerwcu, a merytoryczna i ogłoszenie listy projektów wybranych do dofinansowania wyznaczone zostały na wrzesień.

Remonty, remonty

Do Kontraktu Terytorialnego wpisano też zwiększenie dostępności Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Rezerwatu Krzemionki i Pałacu Wielopolskich. Planowane są m.in. remont dachu, modernizację instalacji co i wodno-kanalizacyjnej, roboty przy fundamentach, ścianach i schodach. Poza tym wykonanie nowej instalacji elektrycznej i alarmowej, przebudowa wnętrz, remont podłóg i wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej. W parku mają być wykonane m.in. drogi i ciągi piesze.

Dyrekcja Muzeum chce też przygotować ekspozycję dymarek w parku pałacowym. – Zostały one zasypane. Powinno się je odkopać, osłonić przezroczystym materiałem jak szkło czy plastik i zabudować wiatą. Będzie to dodatkowa atrakcja muzeum, łącząca pałac z Krzemionkami – tłumaczy Iwona Sinkiewicz-Potaczała.

Z kolei w Krzemionkach ma być przebudowany Domek Archeologa, zmodernizowane dwa budynki nad szybami kopalnianymi.

Listę zamyka modernizacja Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Projekt przewiduje odnowienie zabytkowego budynku i zmodernizowanie otoczenia oraz remont zespołu sportowego.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

Uznanie rządu zyskały projekty: konserwacja bazyliki katedralnej w Sandomierzu, dokończenie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, zwiększenie dostępności Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Rezerwatu Krzemionki i Pałacu Wielopolskich oraz modernizacja Wojewódzkiego Domu Kultury. Dzięki temu mają one szanse na unijne dotacje.

– W aneksie do Kontraktu Terytorialnego znalazły się cztery nowe inwestycje w Świętokrzyskiem, które są najbardziej istotne dla rozwoju całego obszaru kultury i dziedzictwa narodowego, oprócz tych, które były już tam zapisane, czyli modernizacja infrastruktury Muzeum Regionalnego w Wiślicy oraz będącego jeszcze w trakcie dokumentacji projektu pod nazwą „Kompleksowa modernizacja zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach" – tłumaczy Iwona Sinkiewicz-Potaczała, rzeczniczka marszałka województwa świętokrzyskiego.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego