Szpital nareszcie uniwersytecki

W placówce powstałej z połączenia szpitala wojewódzkiego i poradni akademickiej wykształcą się nowi lekarze.

Publikacja: 06.07.2017 22:00

Zielonogórski szpital będzie rozbudowywany.

Zielonogórski szpital będzie rozbudowywany.

Foto: materiały prasowe

Od przyszłego roku akademickiego studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ) będą się uczyć w Szpitalu Uniwersyteckim. Nowa placówka powstała z połączenia Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. K. Marcinkowskiego i Poradni Akademickiej UZ.

Dzięki połączeniu spółek: samorządowej i uniwersyteckiej, nowy Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego będzie mógł liczyć na większe o 40 mln zł finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Dodatkowe 40 mln zł

Powodem zmiany była jednak nie nazwa, ale ustawa o sieci szpitali, która finansowanie ze środków publicznych wszystkich oddziałów specjalistycznych gwarantuje tylko szpitalom przy uczelniach medycznych – takim, które kształcą przyszłych lekarzy, a także pielęgniarki, położne i ratowników medycznych. Decyzja o połączeniu zielonogórskiego szpitala wojewódzkiego z poradnią akademicką zapadła na nadzwyczajnym posiedzeniu sejmiku województwa lubuskiego.

– Szpital uniwersytecki przejmuje zarówno prawa, jak i obowiązki dotychczasowego podmiotu, nowy podmiot jest jego następcą prawnym. Samorząd województwa zachowuje prawo własności wszystkich nieruchomości i ruchomości – podkreśliła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Udziały większościowe w nowym szpitalu uniwersyteckim będzie miała uczelnia – 51,5 proc. do 48,5 proc. samorządu województwa. Spośród trzyosobowego zarządu prezes i wiceprezes ds. finansowych zostaną wskazani przez uniwersytet. Samorząd wybierze wiceprezesa ds. rozwoju.

Nowy szpital uniwersytecki będzie mógł liczyć na zakwalifikowanie do poziomu szpitali ogólnopolskich w tzw. sieci szpitali, która zacznie obowiązywać od października tego roku. Kwalifikacja do tak wysokiego poziomu w sieci gwarantuje mu wyższe środki z NFZ. Dzięki tzw. współczynnikowi korygującemu dla świadczeń szpitalnych 1,2 obecny, 200-milionowy kontrakt placówki zwiększy się o kolejne 40 mln zł. Dotychczasowa forma działalności pozwalała mu na kwalifikację zaledwie do III poziomu sieci – szpitali wojewódzkich – i ten sam wskaźnik. Tymczasem, o czym pracownicy szpitali akademickich przekonują od dawna, szpital kształcący przyszłych medyków wymaga znacznie większego finansowania. Przede wszystkim dlatego, że zatrudnia więcej lekarzy, i to takich, którzy mają zdolności pedagogiczne. Szpitale kliniczne wymagają też zwykle więcej personelu.

Samorządowcy podkreślają również, że nowy szpital poprawi dostęp mieszkańców do wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, co ma się przełożyć na lepszą, nowocześniejszą diagnostykę i leczenie.

Dotacje na lekarzy

Samorząd województwa chwali się, że nowy szpital jest beneficjentem wartych 121 mln zł inwestycji, zrealizowanych w ciągu ostatnich dziewięciu lat zarówno z pieniędzy unijnych, krajowych, jak i samorządowych. I przyszłych, wartych kolejne setki milionów. W najbliższych latach blisko 110 mln zł ma zostać przeznaczonych na onkologię.

Status lecznicy uniwersyteckiej zapewni też wyższe dotacje na kierunek lekarski z Ministerstwa Nauki – dodatkowe 4 mln zł rocznie, które wpłyną na konto uczelni. Zmiana statusu daje lecznicy również prawo do pozyskania większej dotacji z budżetu państwa na działalność dydaktyczną oraz możliwość skorzystania ze środków z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko".

– Ten szpital jest warunkiem sine qua non, aby lekarze mogli dalej kształcić się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ponadto, uzyskanie statusu szpitala klinicznego otworzy możliwości pozyskania funduszy z nowego portfela środków europejskich – tłumaczył senator Waldemar Sługocki, wiceminister rozwoju regionalnego w rządzie PO.

Prof. Wojciech Strzyżewski – prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ds. studenckich, zapewnił, że uczelnia już zatrudnia specjalistów w klinikach przy wydziale lekarskim. – Chcemy, żeby kierownicy oddziałów byli w szpitalu, a kierownicy katedr ds. naukowych – na wydziale – wyjaśnił. Na działającym od trzech lat kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ kształci się obecnie 180 studentów, a w najbliższej rekrutacji zostanie przyjętych kolejnych 120. Obecnie o jedno miejsce walczy 52 kandydatów. Chęć studiowania medycyny właśnie w Zielonej Górze wyraziło 3145 osób.

Najlepszy w regionie

Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego, na bazie którego utworzono nowy szpital uniwersytecki, może się pochwalić najlepszym wynikiem finansowym spośród wszystkich czterech spółek szpitalnych w Lubuskiem. Uzyskał aż 1,9 mln zł, podczas gdy Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie – 934,9 tys. zł, Lubuski Szpital Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu – 35,1 tys. zł, a Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim – 100,6 tys. zł. Łączny wynik finansowy spółek szpitalnych w województwie lubuskim na koniec ubiegłego roku wyniósł 2,9 mln zł.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: k.kowalska@rp.pl

Od przyszłego roku akademickiego studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ) będą się uczyć w Szpitalu Uniwersyteckim. Nowa placówka powstała z połączenia Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. K. Marcinkowskiego i Poradni Akademickiej UZ.

Dzięki połączeniu spółek: samorządowej i uniwersyteckiej, nowy Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego będzie mógł liczyć na większe o 40 mln zł finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony