Ochroniarze mazurskiej przyrody

W krainie o wyjątkowej przyrodzie są też potrzebni wyjątkowi ludzie, którzy się o tę przyrodę zatroszczą.

Publikacja: 12.07.2017 23:00

Przedsiębiorca z Braniewa Jan Hryniewicz (z prawej), odebrał tegoroczną Nagrodę im. prof. Janiny Wen

Przedsiębiorca z Braniewa Jan Hryniewicz (z prawej), odebrał tegoroczną Nagrodę im. prof. Janiny Wengris z rąk Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

Foto: Fotorzepa, Szymon Tarasewicz

Pod koniec czerwca Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, wręczył Nagrodę im. prof. Janiny Wengris za „wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony". To już czwarta edycja konkursu. Tym razem koperta i statuetka powędrowały do przedsiębiorcy z Braniewa Jana Hryniewicza.

Promują postawy ekologiczne

– Niezwykle istotna jest czynna troska o stan środowiska naturalnego naszego regionu, by zachować je dla przyszłych pokoleń w możliwie niezmienionej postaci – mówił podczas wręczania nagrody marszałek Brzezin. – Osobą, która we wspaniały sposób realizowała ten cel, była prof. Janina Wengris.

Patronka nagrody przez lata była wykładowczynią w jednej z najlepszych uczelni rolniczych Polski Ludowej – Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Urodzona w rosyjskim Omsku na początku XX w., do końca II wojny mieszkała w Wilnie i studiowała tam filozofię, zoologię i biologię. Po wojnie od 1950 r. do śmierci w 1978 r. pracowała w stolicy Warmii i Mazur.

Była bardzo lubiana wśród studentów, a jej wykłady uchodziły za ciekawe, logicznie skonstruowane, a do tego wygłaszane piękną polszczyzną.

Konkurs wymyślony przez urzędników marszałka skierowany jest do „osób lub zespołów, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych w regionie". Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne, których obszar obejmuje teren województwa warmińsko-mazurskiego, jak również osoby fizyczne.

Tegoroczny laureat jest na co dzień przedsiębiorcą spod Braniewa. Kapituła nagrody wzięła pod uwagę, że jest on „inicjatorem corocznych akcji sprzątania i sadzenia lasów, dokarmiania zwierząt zimą oraz zwalczania kłusownictwa (m.in. usuwanie wnyków)".

Z jego inicjatywny powstał domek myśliwski oraz sadyba w miejscowości Baranówka. Obiekty pełnią funkcje edukacyjne – są miejscami spotkań młodzieży, kynologów, ornitologów oraz leśników. Jan Hryniewicz zainicjował także program aktywnej edukacji ekologicznej w okolicach Braniewa.

Tegoroczny laureat, który jest też myśliwym, „powołał do życia Stowarzyszenie Kół Łowieckich Ziemi Braniewskiej, które zajmuje się ochroną i rozwojem fauny i flory".

Pasjonaci i społecznicy

Pierwszym laureatem Nagrody im. prof. Wengris był dr Andrzej Krzywiński, twórca Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie w gminie Mikołajki. Pokonał ośmiu innych kandydatów.

Jego liczący 100 ha łąk, lasów i pól park-safari pozwala obcować z zagrożonymi gatunkami, takimi jak m.in. wilki skandynawskie, czarne bociany, cietrzewie, kaczkami – hełmiatką, różeńcem, świstuniem i podgorzałką – czy rysiami. Te ostatnie dr Krzywiński przywraca ich naturalnemu środowisku – Puszczy Piskiej, z której znikły na początku lat 90.

W 2015 r. laureatką została Alicja Sarzyńska, kierująca Olsztyńskim Centrum Aktywności Ekologicznej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Jurorzy docenili m.in. jej pracę z dziećmi i młodzieżą. Poprzez zabawy, konkursy i festiwale pani Alicja propaguje szacunek do świata roślin i zwierząt.

Laureatka regularnie inicjuje i realizuje w szkołach i przedszkolach festiwale nauk, olimpiady i przedsięwzięcia, takie jak programy „Ekozespoły" czy „Szkoły dla ekorozwoju".

Dzięki Alicji Szarzyńskiej powstało prawie 40 lapidariów, w których zabezpieczono przed zniszczeniem głazy narzutowe, cenny element krajobrazu m.in. Wzgórz Dylewskich. Jest też autorką publikacji na ich temat: „Piękno przyrody nieożywionej Warmii i Mazur" i „Dary ze Skandynawii. Głazy narzutowe Warmii i Mazur".

W minionym roku nagroda trafiła do prof. Rocha Mackowicza z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Laureat znał osobiście patronkę nagrody i – jak przyznaje – „wiele jej zawdzięcza". Profesor prowadził badania i kierował zespołami badawczymi w kilku rezerwatach przyrody: Zielony Mechacz, Pogubie Wielkie, Jezioro Karaś czy słynny światowy rezerwat biosfery Jezioro Łuknajno pod Mikołajkami.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: i.trusewicz@rp.pl

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego