Na ratunek czerwończykowi nieparkowi

Ponad 22,5 mln zł rozdysponował samorząd województwa na projekty związane z bioróżnorodnością.

Publikacja: 24.07.2017 23:30

Dzięki dofinansowaniu zostanie zrealizowanych wiele inwestycji promujących walory przyrodnicze regio

Dzięki dofinansowaniu zostanie zrealizowanych wiele inwestycji promujących walory przyrodnicze regionu.

Foto: Fotolia

Dotacje przyznano zarówno na inwestycje związane ze środowiskiem, jak i projekty edukacyjne. Maksymalna kwota dofinansowania w tym naborze wynosiła 3 mln zł.

Jednym z beneficjentów dotacji jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska – skupia 21 gmin, zostało zawiązane w 2013 r.

– Koncentrujemy działania wokół kluczowych dla członków partnerstwa obszarów: planowanie strategiczne i przestrzenne, rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów, transport zbiorowy, ochrona zasobów przyrodniczych, ochrona środowiska, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, oświata, kultura i turystyka – wylicza Bernadeta Lisson-Pastwa, kierownik działu monitorowania, ewaluacji i realizacji projektów Aglomeracji Opolskiej.

Promocja lokalnych walorów przyrodniczych

Stowarzyszenie dostało ponad 0,5 mln zł na projekt „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno-informacyjne". W jego ramach będą prowadzone akcje edukacyjno-promocyjne dla mieszkańców Aglomeracji Opolskiej. – Mają one na celu wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych i ochronę bioróżnorodności – tłumaczy Bernadeta Lisson-Pastwa.

Stowarzyszenie zaplanowało m.in. konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wykłady i prezentacje, lekcje przyrodnicze, szkolenia i warsztaty, konferencje naukowe czy eco-teatr seniora. Poza tym Aglomeracja Opolska chce przygotować podręcznik do zarządzania bioróżnorodnością w samorządach czy prowadzić wieloetapowe kampanie promocyjne walorów przyrodniczych gmin Aglomeracji Opolskiej.

Dotacje dostała też spółka Dolina Stobrawy, która rok temu kupiła Pasiekę Zarodową w Maciejowie. Jej działalność koncentruje się na hodowli matek pszczelich i produkcji produktów pszczelich (miód, pyłek, wosk itp.).

Teraz firma chce prowadzić edukację o owadach i ich ekosystemach w Pasiece. Poza tym wraz z partnerami – gminą Lasowice Wielkie i Stowarzyszeniem Wsi Bogacica „Bogatalanta" – planuje na terenie powiatu kluczborskiego modernizację budynku warsztatowego w historycznej części Pasieki Zarodowej w Maciejowie i przystosowanie go do prowadzenia działalności edukacyjnej.

Planuje też wykonać ścieżki edukacyjne w rewitalizowanym parku we wsi Bogacica, a także zrewitalizować park Dzierżona w Kluczborku. W zamierzeniach jest inwentaryzacja przyrodnicza gminy Lasowice Wielkie, wykonanie multimedialnych aplikacji edukacyjnych i zajęcia edukacyjne.

– Będą one uzupełnieniem oferty edukacyjnej multimedialnej ekspozycji Entomopolis – mówi Tomasz Paluch, prezes Doliny Stobrawy.

Największe – ponad 2,5-mln – dotacje otrzymały: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, gmina Pokój wraz z Uniwersytetem Opolskim oraz powiat namysłowski we współpracy z gminą Wilków.

Krajobrazy i zwierzęta

Na jakie jeszcze projekty pójdą pieniądze? Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach swojego projektu (dofinansowanie 2,5 mln złotych) chce przebudować i wyposażyć siedzibę w Pokrzywnej oraz ośrodek edukacji przyrodniczej w Ładzy.

Z kolei Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu planuje wsparcie 36 opolskich rezerwatów przyrody. Na terenie gminy Rudniki ma być zbudowany 3-hektarowy zbiornik retencyjny w Jaworku. Jego budowa ma kosztować ok. 2 mln zł.

– Nie będzie to kąpielisko, natomiast chętnie zarybimy ten zbiornik na cele wędkarskie – mówi Andrzej Pyziak, wójt Rudnik.

Gminie zależy na odtworzeniu naturalnego krajobrazu obszarów wodno-błotnych i mokradeł, poprawie stanu siedlisk zagrożonych (np. łęgów jesionowo-olszowych, szuwaru turzycy prosowej) oraz ochronie zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt (14 gatunków, w tym rzadki motyl – czerwończyk nieparek). Poza tym urząd planuje wykonanie infrastruktury edukacyjnej i zajęcia edukacyjne. Gmina dostała na całą inwestycję blisko 2,5 mln zł wsparcia.

Dwa projekty za prawie 4 mln zł zrealizuje gmina Brzeg, która w partnerstwie z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego zrewaloryzuje w ramach projektu zbiornik wodny przy ul. Korfantego (wartość dofinansowania to 1,9 mln zł) i zbiornik „Kwadratówka" w Parku Wolności.

– Oba przedsięwzięcia przyczynią się do przywrócenia warunków sprzyjających rozwojowi życia biologicznego, przebudowane zostaną alejki spacerowe, powstaną elementy małej architektury – mówią urzędnicy marszałka.

W sumie na początku lipca zarząd województwa zdecydował o dofinansowaniu 14 projektów (ze złożonych 22) związanych z ochroną różnorodności biologicznej w ramach kolejnego naboru do działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO). Na ten cel rozdysponowano 22,5 mln zł.

Jakie efekty dla mieszkańców i regionu przyniosą te działania? – Po ich zakończeniu w wielu miejscach pozostanie pięknie zagospodarowana przestrzeń publiczna, doposażone miejsca edukacji przyrodniczej, poprawi się stan środowiska przyrodniczego, jest szansa na ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt – mówi Adam Buła, marszałek województwa opolskiego.

Podkreśla, że projekty mają walory edukacyjne, a dla młodych ludzi, wyprowadzonych z murów przedszkoli i szkół, nie ma większej atrakcji od ciekawych miejsc, w których mogą w sposób bezpośredni wzbogacać wiedzę.

To był drugi nabór wniosków dotyczących ochrony bioróżnorodności w ramach RPO WO na lata 2014–2020. W I edycji w 2015 r. realizowanych jest 11 zadań łącznie na prawie 28 mln zł. Kolejny nabór samorząd województwa przeprowadzi we wrześniu. Do rozdysponowania będzie wówczas 34,6 mln zł.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

Dotacje przyznano zarówno na inwestycje związane ze środowiskiem, jak i projekty edukacyjne. Maksymalna kwota dofinansowania w tym naborze wynosiła 3 mln zł.

Jednym z beneficjentów dotacji jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska – skupia 21 gmin, zostało zawiązane w 2013 r.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony