Jak co roku wiejskie i miejsko-wiejskie gminy z kujawsko-pomorskiego mogły się starać o marszałkowskie dotacje na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W tym roku sfinansowanych będzie 115 inwestycji. – Wnioski złożyło 117 gmin, lecz dwie zrezygnowały z realizacji zadań – mówi Jacek Piotrowski z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego.

Dofinansowanie pochodzi z opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej. – Pieniądze te można przeznaczać m.in. na szeroko rozumiane działania na rzecz poprawy jakości gruntów rolnych, w tym na budowę dojazdów do pól i pastwisk. W tym roku pieniędzy do podziału było o blisko 1,3 mln zł mniej niż rok wcześniej, a wysokość dofinansowania zależała od przyjętego przez gminę rodzaju nawierzchni. Im technologia bardziej zaawansowana i droższa, tym wyższe było dofinansowanie. – Środki dzieliliśmy tak, by mogły z nich skorzystać wszystkie zainteresowane samorządy lokalne. W sferze wiejskich dróg wciąż mamy jeszcze jako region sporo do zrobienia – zauważa Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. W tym roku kosztem 7,5 mln zł powstanie blisko 60 kilometrów takich tras. Zgodnie z umową granicznym terminem rozliczenia przez gminy tych inwestycji jest 30 października tego roku.

Jedna z dróg, na którą podpisano umowę na początku lipca, połączy dwie miejscowości w gminie Tłuchowo: Kamień Kmiecy i Kamień Kotowy. – To bardzo dobry program, dzięki niemu co roku budujemy co najmniej jedną drogę – mówi Krzysztof Dąbkowski, wójt gminy Tłuchowo. – W tym roku wybudujemy odcinek liczący 630 metrów, dofinansowanie dostaliśmy na 0,5 km. Powstanie dzięki temu ciąg komunikacyjny, który połączy drogę powiatową z drogą wojewódzką. Będą z niego korzystali głównie rolnicy dojeżdżający do swoich pól, ale posłuży też innym mieszkańcom gminy i województwa.

Dofinansowanie na półkilometrowy odcinek drogi dostała też gmina Kowalewo Pomorskie, która wybuduje trasę łączącą miejscowości Borówno i Nowy Dwór. – Na naszym terenie zabudowa jest bardzo rozproszona – mówi Małgorzata Wegner, kierownik referatu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim. – Potrzeby w tym zakresie są w naszej gminie bardzo duże.

W sumie w latach 2007–2016 dróg z dotacji marszałkowskich samorządy dostały na modernizację i budowę wiejskich dróg blisko 70 mln zł, a prace objęły aż 800 kilometrów. Te środki to niejedyne wsparcie, na jakie mogą liczyć samorządy inwestujące w drogi lokalne. Tylko w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) do tej pory przyznano ponad 63 miliony złotych dofinansowania, które umożliwiło realizację 137 inwestycji przygotowanych przez 131 gmin i powiatów z regionu. Środki trafiły na budowę lub remont 195 kilometrów dróg, w tym: na budowę 10,4 km dróg lokalnych, przebudowę 181,5 km takich tras i zmianę nawierzchni na blisko trzech kilometrach. Kolejny konkurs w ramach PROW zaplanowano na pierwszy kwartał 2018 roku. Samorządy mogą też starać się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ubiegłym roku został ogłoszony konkurs na drogi lokalne ze środkami do podziału na poziomie 21 mln euro (91,2 mln zł). Czeka on na rozstrzygnięcie, a w tym roku zaplanowano kolejny, który obejmie drogi powiatowe. Do podziału będzie tyle pieniędzy, ile zostanie z pierwszego konkursu.