Według raportu Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL działające w Rzeszowie centra BPO, SSC IT oraz R&D zatrudniają już 4,5 tysiąca osób. W mieście obecne są takie firmy, jak Asseco, Borg Warner, Deloitte, MTU Aero Engines, Nestle, Pratt & Whitney, Soft System, Unicall czy UYC Aerospace Systems. Przy czym udział pracowników sektora usług w liczbie ludności w wieku produkcyjnym obejmującym osoby zdolne do zmiany stanowiska czy miejsca pracy (77 tys.) wynosi 5,8 proc. i jest większy niż w Lublinie, aglomeracji katowickiej i Szczecinie. W sumie Rzeszów ma obecnie 2-procentowy udział w zatrudniających 244 tys. osób centrach usług w Polsce. – W perspektywie najbliższych lat ten sektor ma ogromną szansę stać się jednym z głównych filarów rzeszowskiej gospodarki obok branży lotniczej i IT – twierdzi prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Duże znaczenie dla przyciągania inwestycji ma prężnie rozwijający się lokalny rynek nieruchomości biurowych. ABSL, opierając się na danych JLL z marca tego roku, podaje, że całkowita podaż biur wynosi 103,5 tys. mkw., z czego w roku ubiegłym oddano do użytku 1,8 tys. Według branżowego serwisu Property News do największych obiektów w mieście należą SkyRes Warszawska, Karowa Office, Capital Park, Conres, Panorama, Europa II czy Center Park.

Zdaniem władz miasta do najważniejszych czynników decydujących o wyborze Rzeszowa przez inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych należy jego potencjał akademicki. Jak podaje GUS, w połowie ubiegłego roku w czterech rzeszowskich szkołach wyższych kształciło się 42 tys. studentów. Dla absolwentów rozwijające się usługi biznesowe dają możliwość wyższych niż w innych branżach zarobków. Perspektywiczny jest zwłaszcza sektor IT, w którym pracownik z dwuletnim doświadczeniem może zarobić (dane ABSL) 4–5 tys. zł, administrator IT od 6 do 8 tys., a kierujący kilkunastoosobowym zespołem team leader – nawet 15 tys. zł. Oferowane stawki są zarazem atrakcyjne dla inwestorów – są bowiem niższe niż w dużych aglomeracjach.

Tymczasem nowym magnesem dla inwestycji może stać się rozwój współpracy transgranicznej Rzeszowa. 22 listopada miasto organizuje Polsko-Ukraińskie Forum Outsourcingu. Impreza koncentrująca się nie tylko na tematyce branży outsourcingu, ale również na międzynarodowym charakterze nowoczesnych usług dla biznesu, ma zarazem podkreślić rolę, jaką odgrywa Rzeszów w rozwoju usług outsourcingowych.