Najlepszy sposób na rozwój to inwestycje

Zachodniopomorskie miasta i gminy zajęły w naszym rankingu bardzo wysokie pozycje.

Aktualizacja: 26.12.2017 16:22 Publikacja: 26.12.2017 14:07

Najlepszy sposób na rozwój to inwestycje

Foto: Fotolia

Ranking samorządów, przygotowywany przez „Rzeczpospolitą", to zestawienie ponad 200 miast i gmin, które wyróżniają się dobrymi wynikami w zarządzaniu swoimi finansami oraz w wspieraniu lokalnej społeczności i gospodarki.

W tegorocznym rankingu zachodniopomorskie samorządy wypadły bardzo dobrze, mieszcząc się w pierwszych dwudziestkach w swoich kategoriach. Wśród miast na prawach powiatu Świnoujście uplasowało się na 6. pozycji w kraju (Szczecin w tym roku nie brał udziału w konkursie). W kategorii gmin wiejskich Postomino zajęło 16. miejsce, a w kategorii gmin miejsko-wiejskich po kolei: Sianów – 8. miejsce, Goleniów – 9., Kołobrzeg – 10. i Karlino – 18. miejsce.

Postawili na inwestycje

By uplasować się na tak wysokich pozycjach, trzeba osiągać dobre wyniki praktycznie we wszystkich ocenianych przez nas obszarach. Warto jednak podkreślić, że w zakresie działań budujących dialog społeczny (tu oceniamy m.in. współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz wielkość budżetu partycypacyjnego) szczególnie wysoką liczbę punktów uzyskały Goleniów i Kołobrzeg. W zakresie budowy infrastruktury społecznej (m.in. mieszkaniowej, edukacyjnej i spędzania wolnego czasu) najlepsze w regionie okazują się Świnoujście i Karlino, a w zakresie działań wspierających przedsiębiorczość – Świnoujście i Kołobrzeg.

Oprócz sporych osiągnięć w naszym rankingu zachodniopomorskie samorządy łączy też bardzo wysoki poziom wydatków inwestycyjnych. W gminach Postomino, Karlino i Świnoujście sięgnęły one w 2016 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca ponad 1 tys. zł, a w Goleniowie – 800 zł. Dla porównania – średnio miasta i gminy na inwestycje wydają 500 zł per capita.

– Stawiamy na inwestycje – mówi wprost Janusz Bojkowski, wójt gminy Postomino. – Stanowią one corocznie około 30 proc. wydatków, a w 2018 r. sięgną niemal 50 proc. budżetu – dodaje.

Wśród priorytetów inwestycyjnych gminy najważniejsze są inwestycje drogowe i oświatowe. Corocznie budowane i przebudowywane są więc nowe odcinki dróg gminnych, a także, przy wsparciu finansowym gminy – te powiatowe. Postomino przygotowuje się do największej inwestycji oświatowej, czyli kompleksowej termomodernizacji wszystkich obiektów szkolnych na terenie gminy.

– Takie wydatki są możliwe dzięki wzrastającym dochodom. Rozwój branży turystycznej oraz energetyki wiatrowej, a mamy na terenie 69 siłowni wiatrowych, powoduje systematyczny wzrost podatku od nieruchomości – podkreśla Janusz Bojkowski.

Nietypowe projekty

Podszczecińska gmina Goleniów w 2016 r. przeznaczyła na inwestycje 30 mln zł, a plan na przyszły rok to 85,7 mln zł przy dochodach rządu 196 mln zł. Tradycyjnie sporą część budżetu prorozwojowego pochłaniają drogi, a w 2018 r. pojawi się kilka ciekawych projektów. To m.in. budowa węzła przesiadkowego z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym czy budowa w mieście szlaku turystycznego „Otwarte bramy".

Powstać też ma zakład aktywności zawodowej – specjalna placówka, w której stworzone mają być miejsca pracy, wraz z równoległą rehabilitacją dla 115 osób niepełnosprawnych. Koszt budowy to 18 mln zł, z czego połowa to unijne dotacje.

– Nasza gmina rozwija się stabilnie, wzrost jest oparty na dobrych fundamentach i sprawnie sobie radzimy z problemami, co potwierdzają wysokie pozycje w rankingu samorządów – komentuje Robert Krupowicz, burmistrz Goleniowa, zastrzegając, że nie jest przesądzone, czy gminie w przyszłym roku uda się zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje. Od kiedy w tym roku w samorządach zaczął się boom inwestycyjny, rynek wykonawców budowlanych nie jest w stanie obsłużyć wszystkich zamówień.

Spójny plan

– Inwestujemy w żłobki, przedszkola i wysoką jakość kształcenia – wylicza Waldemar Miśko, burmistrz Karlina. – Przejęliśmy od powiatu prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej i utworzyliśmy technikum kształcące w zawodzie przyszłości, którym jest technik mechatronik. Młody człowiek kończący tę szkołę ma w zasadzie zapewnioną pracę w lokalnych firmach, a od gminy może otrzymać nowe mieszkanie – dodaje.

Takie działania to część projektu „Karlino na drodze rozwoju", który ma stanowić odpowiedź samorządu na aktualną sytuację demograficzną mniejszych miast. – W ramach projektu podejmujemy szereg działań tworzących łatwą ścieżkę rozwoju dla młodych ludzi, którzy mają szansę rozwijać się i zostać „na miejscu" wspierając rozwój lokalnych przedsiębiorstw. Najważniejszym i najcenniejszym zasobem naszej gminy są ludzie – zaznacza burmistrz.

I dodaje, że tak duży wysiłek inwestycyjny, szczególnie związany z budową nowych mieszkań komunalnych, to wyzwanie dla budżetu, ale innego sposobu na powiększenie potencjału społecznego i gospodarczego gminy na razie nikt nie wymyślił. ©?

Opinie

Janusz Żmurkiewicz | prezydent Świnoujścia

Utrzymując wysoki poziom działań inwestycyjnych i prospołecznych, Świnoujście stało się silnym ośrodkiem gospodarczym w regionie zachodniopomorskim, o jednej z najniższych w kraju stóp bezrobocia. Ma to również odzwierciedlenie w rankingach sporządzanych przez niezależne media czy portale turystyczne. W tym roku w rankingu Skyscannera Świnoujście znalazło się wśród 25 najpiękniejszych nadmorskich miejscowości świata. To naprawdę cieszy. Przed nami rok wyjątkowy, przede wszystkim ze względu na ilość środków przeznaczonych na inwestycje. To ponad 220 mln zł. Dla porównania, w 2002 r., gdy obejmowałem urząd prezydenta miasta, było to około 7 mln zł. Najważniejszym jednak wyzwaniem i jednocześnie spełnieniem wieloletnich marzeń będzie budowa tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin. Rozwiązanie sprawy stałego połączenia ma dla nas fundamentalne znaczenie, warunkując dalszy prawidłowy rozwój wszystkich sfer funkcjonowania miasta, w tym tych dwóch najważniejszych – gospodarki i turystyki.

Janusz Gromek | prezydent miasta Kołobrzeg

W Kołobrzegu w nadchodzącym roku kładziemy głównie nacisk na dwa aspekty: poprawę jakości życia mieszkańców i edukację najmłodszych. Już teraz rozpoczynamy dwa projekty finansowane z Unii Europejskiej - „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" oraz „Równy start – zwiększenie szans dostępu do edukacji przedszkolnej", obejmujący również dzieci niepełnosprawne. Duże nadzieje wiążę z projektem zakładającym współpracę miast w obszarze polityki senioralnej. Na tym polu wciąż mamy dużo do zrobienia.

Sukcesem w ostatnich latach było rozpoczęcie budowy drogi S6 w wariancie „kołobrzeskim", o który przez lata mocno zabiegaliśmy. Walczymy o to, aby jak najszybciej powstała droga S11. Dla turystycznego Kołobrzegu dostępność komunikacyjna to podstawa istnienia.

Podsumowując wszystko jednym zdaniem, chcę, aby wszyscy nasi mieszkańcy czuli radość z bycia kołobrzeżanami.

Maciej Berlicki | burmistrz gminy i miasta Sianów

W przyszłym roku Sianów obchodzić będzie 675. rocznicę nadania praw miejskich. Czekają nas związane z tym ciekawe wydarzenia, ale to także

ogromne dziedzictwo i zobowiązanie wobec mieszkańców, by dalej pracować na rzecz rozwoju miasta i gminy.

Nasz samorząd skupia się więc na skutecznej realizacji wielu przedsięwzięć. W 2018 r. będzie to dodatkowe wyzwanie, bo wówczas nastąpi rozstrzygnięcie wielu konkursów o dofinansowanie z funduszy UE, co dla samorządów oznacza kumulację zadań na niespotykaną wcześniej skalę, a to może oznaczać problemy ze znalezieniem wykonawców i zmieszczeniem się w kosztorysach. Także w Sianowie przyszły rok będzie rekordowy pod względem wartości dofinansowań i wydatków inwestycyjnych. Możliwe też, że w wielu gminach nawarstwią się problemy finansowe, nas to jednak nie dotyczy, gdyż staramy się prowadzić stabilną politykę finansową na miarę naszych możliwości.

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego