Wykupienie polisy OC chroni samorząd przed kosztami napraw spowodowanymi przez dziurawą nawierzchnię

Koszty naprawy samochodu uszkodzonego na dziurawej nawierzchni pokrywa samorząd, a jeżeli ma wykupione OC, to ubezpieczyciel.

Publikacja: 29.03.2018 16:00

Zawarcie ubezpieczenia przez gminę może uchronić ją przed konsekwencjami złego stanu dróg.

Zawarcie ubezpieczenia przez gminę może uchronić ją przed konsekwencjami złego stanu dróg.

Foto: materiały prasowe

Przed roszczeniami mieszkańców związanymi ze złym stanem dróg może uchronić samorząd wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Przekonała się o tym jedna z mazurskich gmin.

Mieszkaniec jednej z wsi pod Giżyckiem zażądał od jej wójta 1600 zł. Tyle wydał na naprawę samochodu. Do jego uszkodzenia doszło w trakcie jazdy po dziurawej drodze. Właścicielką drogi była gmina. To do niej więc zwrócił się właściciel uszkodzonego samochodu o wypłatę pieniędzy. Gmina odesłała go wówczas do ubezpieczyciela, u którego miała wykupione OC. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty pieniędzy. Zakwestionował okoliczności powstania szkody. W żaden sposób nie odniósł się natomiast do samej wysokości kosztów naprawy samochodu.

Właściciel samochodu wystąpił przeciwko ubezpieczycielowi do Sądu Rejonowego w Giżycku. Domagał się przyznania odszkodowania. Sąd przyznał mu rację.

Swoje orzeczenie oparł m.in. na opinii biegłego sądowego z zakresu techniki motoryzacyjnej, który ustalił zakres szkód.

W trakcie postępowania powstał problem, kto zapłaci za biegłego. Właściciel samochodu zapłacił wprawdzie zaliczkę na ten cel, ale potem ją wycofał.

Sąd uznał, że dowód z opinii biegłego jest niezbędny w tej sprawie, i dopuścił go z urzędu. Na jego podstawie nie miał już złudzeń, że ubezpieczyciel powinien zapłacić za wyrządzoną szkodę.

Zgodnie z art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Natomiast w myśl art. 821 k.c. przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu.

W tej konkretnie sprawie w dacie uszkodzenia samochody gmina jako właściciel drogi posiadała ubezpieczenie w tej firmie. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, przez przywrócenie stanu poprzedniego lub przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

sygnatura akt: I C 1104/17

Przed roszczeniami mieszkańców związanymi ze złym stanem dróg może uchronić samorząd wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Przekonała się o tym jedna z mazurskich gmin.

Mieszkaniec jednej z wsi pod Giżyckiem zażądał od jej wójta 1600 zł. Tyle wydał na naprawę samochodu. Do jego uszkodzenia doszło w trakcie jazdy po dziurawej drodze. Właścicielką drogi była gmina. To do niej więc zwrócił się właściciel uszkodzonego samochodu o wypłatę pieniędzy. Gmina odesłała go wówczas do ubezpieczyciela, u którego miała wykupione OC. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty pieniędzy. Zakwestionował okoliczności powstania szkody. W żaden sposób nie odniósł się natomiast do samej wysokości kosztów naprawy samochodu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy