Poza wielkimi aglomeracjami zwykle jest jednak gorzej, choć nie wszędzie sprawdza się ta reguła. Największe różnice widać między Warszawą a Radomiem, Rzeszowem i Przemyślem.