Trzeba uważać, określając preferencje w przyjęciu do placówek

Obowiązkowe dla sześciolatków roczne przygotowanie przedszkolne nie daje podstaw do ich szczególnego traktowania podczas rekrutacji do tych placówek.

Publikacja: 21.11.2018 14:15

Prawo do wychowania przedszkolnego mają wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Prawo do wychowania przedszkolnego mają wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Foto: AdobeStock

W uchwale z 30 marca 2017 r. Rada Miasta Katowice określiła kryteria rekrutacji do miejskich przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Niedobór miejsc w przedszkolach, zwłaszcza w bliskości osiedli mieszkaniowych, powoduje, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci z rodzin wielodzietnych, z niepełnosprawnością własną lub w rodzinie, dzieci wychowywane tylko przez jednego rodzica oraz te z rodzin zastępczych. Jeżeli jednak po pierwszym etapie rekrutacji zostaną wolne miejsca, gmina może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą i ustalić dodatkowe kryteria. Może ich być nie więcej niż sześć.

Preferencje przy rekrutacji

W § 1 pkt 1 uchwały Rada Miasta Katowice ustaliła, że „dziecku objętemu obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo dziecku z odroczonym obowiązkiem szkolnym przysługuje w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 64 pkt". Uchwała obowiązywała już rok, gdy prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ zaskarżył ten punkt do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Przepisy przewidują wprawdzie, że sześciolatki muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Żaden przepis nie daje jednak szczególnych preferencji tej grupie przy przyjęciach do przedszkoli – stwierdził prokurator.

Rada Miasta odpowiedziała, że jako organ prowadzący miejskie przedszkola ma pełną swobodę w określaniu kryteriów przyjęcia do tych placówek na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Uchwała dotyczy kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, gdy zdecydowana większość kandydatów została już przyjęta do przedszkoli. Do drugiego etapu przystępują nieliczni, dla których w wybranym przez nich przedszkolu nie znalazło się miejsce. Przyznane punkty miałyby im zapewnić odbycie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w ponownie wybranym przedszkolu, które ma jeszcze wolne miejsca. Dla rodziców 6-letniego dziecka, którzy są ustawowo zobowiązani do zorganizowania mu rocznego przygotowania przedszkolnego, najważniejszy jest bowiem wybór przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania i szkoły.

Zasada równego traktowania

Rozpatrując skargę prokuratora, WSA w Gliwicach ocenił, że przepisy ustawy – Prawo oświatowe, nakładające na sześciolatków obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, nie dają podstaw do szczególnego traktowania tej grupy podczas rekrutacji. Prawo do wychowania przedszkolnego mają bowiem wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Uzależnienie przyznania lub odmowy przyznania punktów w procesie rekrutacji do przedszkoli od spełnienia kryterium wieku narusza więc zasadę równości – stwierdził sąd. Żaden przepis nie daje szczególnych preferencji sześciolatkom. Wszyscy powinni być traktowani niezależnie od wieku.

W konsekwencji WSA stwierdził nieważność części zaskarżonego § 1 pkt 1 o treści: „dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo". Pozostawił natomiast preferencje dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym. ©?

Sygn. IV SA/Gll 582/18

W uchwale z 30 marca 2017 r. Rada Miasta Katowice określiła kryteria rekrutacji do miejskich przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Niedobór miejsc w przedszkolach, zwłaszcza w bliskości osiedli mieszkaniowych, powoduje, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci z rodzin wielodzietnych, z niepełnosprawnością własną lub w rodzinie, dzieci wychowywane tylko przez jednego rodzica oraz te z rodzin zastępczych. Jeżeli jednak po pierwszym etapie rekrutacji zostaną wolne miejsca, gmina może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą i ustalić dodatkowe kryteria. Może ich być nie więcej niż sześć.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego