Postulowaliśmy na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego zwiększenie odpisu z CIT i PIT łącznie o 10 procent. Nasz budżet, łącznie z dochodem części ostrowickiej, wyniesie 78 mln zł. Na wydatki w tej części zarezerwowaliśmy w budżecie 6 mln zł, czyli więcej, niż wynosi dochód z tej części – około 2,4 mln zł.

Problemem pozostaje dla nas wiele dziedzin w tej części. W bardzo złym stanie jest oczyszczalnia ścieków. Praktycznie nie funkcjonuje sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W równie złym stanie pozostają drogi. Po zatwierdzeniu budżetu, co nastąpi na początku 2019 roku, chcemy aplikować o bezzwrotną pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chcemy się też postarać o środki finansowe z rezerwy w budżecie państwa.

- Marek Tobiszewski, zastępca burmistrza Drawska Pomorskiego