Fitch: Raport słabych punktów w finansach samorządów

Samorządy nie radzą sobie z własnym zadłużeniem i źle zarządzają finansami publicznymi. W opublikowanym właśnie raporcie Fitch Ratings agencja zarzuciła im, że mają nieefektywne wskaźniki zarządzania długiem

Aktualizacja: 15.11.2010 14:50 Publikacja: 15.11.2010 14:47

Samorządy nie radzą sobie z własnym zadłużeniem i źle zarządzają finansami publicznymi. W opublikowanym właśnie raporcie Fitch Ratings agencja zarzuciła im, że mają nieefektywne wskaźniki zarządzania długiem. Jako problem wskazała także na wysoki udział wydatków sztywnych w budżetach samorządowych oraz niewystarczające finansowanie przez budżet państwa nowych zadań.

- Trwający proces decentralizacji powoduje częste zmiany zadań realizowanych przez samorządy, co ma niekorzystny wpływ na ich budżety, gdyż zwykle środki przekazywane na finansowanie nowych zadań są niewystarczające - czytamy w raporcie. - Szybki wzrost wydatków na płace, głównie w związku z decyzjami rządu dotyczącymi zwiększania wynagrodzeń w oświacie bez odpowiedniego ich finansowania, powoduje presję na budżety samorządów i wzrost wydatków sztywnych w ich budżetach.

Dochody samorządów opierają się w dużej mierze na ich udziale we wpływach z PIT i CIT. To powoduje z kolei, że budżety samorządów są narażone na cykle gospodarcze, co było widoczne w latach 2009 i 2010, kiedy to w związku z pogorszeniem się koniunktury gospodarczej spadły dochody samorządów z podatków dochodowych. Ponadto, decyzje rządu o obniżeniu stawek PIT oraz udzieleniu ulg w PIT rodzinom wychowującym dzieci od 2008 roku spowodowały utratę części dochodów samorządów, która nie została skompensowana dochodami z innego źródła.

Fitch zwraca również uwagę, że nowe wskaźniki zarządzania zadłużeniem, które zaczną obowiązywać od 2014 roku nie dostarczą niezbędnej informacji ani samorządom, ani instytucjom nadzorującym sektor samorządowy.

- Wprowadzenie odpowiednich regulacji dotyczących zadłużania się samorządów, zwłaszcza w sytuacji, gdy rośnie ich zadłużenie jest konieczne - uważa agencja. - Efektywne przepisy dotyczące zadłużania się samorządów i zarządzania długiem pozwoliłyby prawidłowo oceniać zdolność sektora do zadłużania się i obsługi zadłużenia.

Raport podkreśla także, że znaczne inwestycje realizowane przy wsparciu środków z UE (ok. 67,3 mld euro w okresie programowania 2007-2013) powodują wzrost ryzyka bezpośredniego i pośredniego samorządów, gdyż wiele inwestycji jest realizowanych przez spółki komunalne, w tym spółki specjalnego przeznaczenia, ustanowione wyłącznie w celu realizacji projektów inwestycyjnych. W efekcie samorządy nie zadłużają się bezpośrednio, lecz za pośrednictwem swoich spółek, co powoduje wysokie ryzyko pośrednie, gdyż są one ekonomicznie słabe i całkowicie zależne od swoich właścicieli.

Samorządy nie radzą sobie z własnym zadłużeniem i źle zarządzają finansami publicznymi. W opublikowanym właśnie raporcie Fitch Ratings agencja zarzuciła im, że mają nieefektywne wskaźniki zarządzania długiem. Jako problem wskazała także na wysoki udział wydatków sztywnych w budżetach samorządowych oraz niewystarczające finansowanie przez budżet państwa nowych zadań.

- Trwający proces decentralizacji powoduje częste zmiany zadań realizowanych przez samorządy, co ma niekorzystny wpływ na ich budżety, gdyż zwykle środki przekazywane na finansowanie nowych zadań są niewystarczające - czytamy w raporcie. - Szybki wzrost wydatków na płace, głównie w związku z decyzjami rządu dotyczącymi zwiększania wynagrodzeń w oświacie bez odpowiedniego ich finansowania, powoduje presję na budżety samorządów i wzrost wydatków sztywnych w ich budżetach.

Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą