Gmina przyjazna zielonej energii, czyli klucz do rozwoju OZE

Green Cross Poland opracował projekt, który już od stycznia 2013 r. będzie stanowił podstawę rozwoju branży odnawialnych źródeł energii w Polsce. Green Communities to internetowa platforma edukacyjna dla gmin.

Publikacja: 05.12.2012 00:13

Warto zadać sobie pytanie, dlaczego postęp w dziedzinie energetyki odnawialnej jest tak znikomy. Poza brakiem regulacji prawnych oraz stosownych instrumentów finansowych, mamy zdecydowany deficyt odpowiedniego zaplecza wiedzy. W przypadku projektów energetycznych lub infrastrukturalnych lęk lokalnych społeczeństw jest wręcz czymś zrozumiałym, bo oto nagle ktoś chce na terenie danej społeczności wybudować biogazownie, postawić wiatraki, robić odwierty. Dlaczego akurat tutaj?

Pogłębienie wiedzy w środowisku samorządu gmin nt. uwarunkowań tworzenia i funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej jest kluczem do rozwoju tego sektora w Polsce

Argumenty o potrzebach ogółu, państwa, gminy, nie zniwelują strachu przed poniesieniem osobistych szkód. Często społeczeństwo może się bowiem obawiać, czy władze dbają o jego bezpieczeństwo oraz czy wszelkie działania są podejmowane uczciwie. Co więcej, niedostateczny poziom wiedzy przedstawicieli samorządu w zakresie odnawialnych źródeł energii przyczynia się do opóźnienia realizacji niejednej inwestycji.

Co dalej po wejściu w życie ustawy o OZE?

Ostatnio często słyszymy „jak wejdzie ustawa o OZE", „gdy wejdzie ustawa o OZE", „wszyscy czekamy na ustawę o OZE". Skupiamy więc naszą uwagę na kreowaniu odpowiednich zapisów w projekcie tego aktu prawnego, zastanawiamy się nad stworzeniem instrumentów finansowych.

Czy ktoś zadał sobie pytanie: co będzie, gdy owa ustawa wejdzie w życie? Nieprzygotowane zaplecze wiedzy wśród przedstawicieli samorządu gminnego, obawy przed budową nieznanych instalacji na terenach zamieszkanych przez różne społeczności, a w konsekwencji kolejne opóźnienia w realizacji inwestycji i spowolnienie rozwoju branży OZE. Czy jesteśmy zatem gotowi, by OZE na dobre stały się jedną z najważniejszych branż w Polsce? Nie zapominajmy, że tworzenie już dziś zarówno mądrych przepisów prawa, opłacalnych instrumentów finansowych, jak i skutecznych narzędzi edukacyjnych jest jednym z kierunków ożywienia OZE w naszym kraju.

Zatem ucząc społeczeństwo, stwarzając potencjał finansowania inwestycji oraz szanując środowisko przyrodnicze człowieka, będziemy w stanie sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi tej branży. Odnawialne źródła energii są bowiem częścią naszego portfela potrzeb energetycznych. Nie demonizujmy zatem opóźnienia wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dzięki temu zyska ona na jakości, a społeczeństwo będzie przygotowane na rozwój tej branży w Polsce.

Edukacja kluczem do powodzenia inwestycji

Green Cross Poland, organizacja będąca platformą dialogu pomiędzy różnymi interesariuszami, uważa, że szeroko pojęta edukacja, a tym samym zaproponowanie możliwych działań informacyjnych i konsultacyjnych na etapie planowania inwestycji ułatwi samorządom i inwestorom wypracowanie pożądanego przez wszystkich porozumienia.

– Kreując projekt edukacyjny do przedstawicieli samorządu, Green Cross Poland pragnie się przyczynić do rozwijania ich kompetencji, a przez to do usprawnienia relacji pomiędzy administracją lokalną a inwestorami działającymi w obszarze OZE – mówi Dominika Kulczyk-Lubomirska, założycielka i wiceprezes Green Cross Poland.

Green Communities, czyli internetowa platforma edukacyjna dla gmin, to bezpłatny, przygotowany przez wysokiej klasy specjalistów cykl szkoleń na temat odnawialnych źródeł energii. Zainaugurowany został podczas Kongresu Samorządów Gmina 2012 oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich POLEKO 2012 w Poznaniu.

Docelowo platforma będzie również stanowiła bazę wiedzy dla inwestorów, którzy szukają przyjaznego miejsca na inwestycje. Udział w szkoleniu dla przedstawicieli urzędów gmin jest bezpłatny.

Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gmin, m.in. przez edukację i przyznawanie Certyfikatu „Gmina przyjazna zielonej energii".

Program powstał w oparciu o przekonanie, że pogłębienie wiedzy merytorycznej w środowisku samorządu gmin nt. uwarunkowań tworzenia i funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej jest kluczem do rozwoju tego sektora w Polsce. Start szkolenia zaplanowano na styczeń 2013 roku.

Szkolenia dla samorządów

Tematyka, która zostanie poruszona podczas całego cyklu szkoleń, dotyczy najważniejszych aspektów związanych z realizowaną inwestycją w zakresie OZE. Kluczowe zagadnienia to:

Warto zadać sobie pytanie, dlaczego postęp w dziedzinie energetyki odnawialnej jest tak znikomy. Poza brakiem regulacji prawnych oraz stosownych instrumentów finansowych, mamy zdecydowany deficyt odpowiedniego zaplecza wiedzy. W przypadku projektów energetycznych lub infrastrukturalnych lęk lokalnych społeczeństw jest wręcz czymś zrozumiałym, bo oto nagle ktoś chce na terenie danej społeczności wybudować biogazownie, postawić wiatraki, robić odwierty. Dlaczego akurat tutaj?

Pogłębienie wiedzy w środowisku samorządu gmin nt. uwarunkowań tworzenia i funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej jest kluczem do rozwoju tego sektora w Polsce

Pozostało 86% artykułu
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą