O tym, że deficyt samorządów może być bardzo niski „Rz"pisała już kilka tygodni temu.

Jak podaje MF, największą dziurę budżetową w 2012 r. miały miasta na prawach powiatu – 2,34 mld zł. Deficyt w gminach to 149,3 mln zł, w województwach – 287,3 mln zł, natomiast powiaty zamknęły się nadwyżką w kwocie 52 mln zł.

Dochody samorządów w ubiegłym roku sięgnęły 177,2 mld zł, czyli 97,5 proc. planu i 3,6 proc. więcej niż w 2011 r.

Wydatki samorządów wyniosły 179,93 mld zł, czyli 93,1 proc. planu i o 0,7 proc. mniej niż w 2011 r. MF nie podaje na razie bardziej szczegółowych informacji, ale można wnioskować, że najbardziej na niskie wykonanie planu wydatków wpłynęło ograniczenie inwestycji.