Dotacje (90 mln zł) dla samorządów na e-usługi ma MAiC

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dzieli pieniądze europejskie na wdrażanie standardów publicznych e-usług w samorządach.

Publikacja: 19.07.2013 01:22

Chodzi o dotacje z programu operacyjnego „Kapitał ludzki" na modernizację zarządzania w administracji. Pieniądze te mają stanowić wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego. Mogą być wykorzystane przy wdrażaniu standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą platformy ePUAP. Da się to osiągnąć m.in. poprzez wdrożenie systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych czy też działania informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług.

MAiC dla samorządów, ich stowarzyszeń oraz związków ma 90 mln zł. O dotacje samorządy mogą się też ubiegać, tworząc partnerstwa. Wówczas wymagana jest umowa szczegółowo określająca jego reguły. Chodzi zwłaszcza o wskazanie przewodniej roli jednego podmiotu reprezentującego partnerstwo, który odpowiada ostatecznie za realizację całego projektu i jego rozliczenie. Jednostka samorządu terytorialnego może być partnerem tylko w jednym projekcie.

O te pieniądze mogą się też ubiegać jednostki naukowe, szkoły wyższe lub ich organy założycielskie i instytucje szkoleniowe.

Co istotne, niezależnie od tego, kto jest wnioskodawcą, grupę docelową kwalifikującą się do objęcia wsparciem w projekcie stanowią wyłącznie: gminy, powiaty, samorządy województw oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Ponadto, co ważne, projekty muszą objąć minimum pięć jednostek samorządu terytorialnego stanowiących grupę docelową lub dwie jednostki w przypadku projektów skierowanych wyłącznie do miast na prawach powiatu lub samorządów województw. JST objęte pomocą pełnią rolę lidera lub partnera projektu. Jak napisano w dokumentacji konkursowej, określenie minimalnej liczby JST objętych wsparciem w ramach każdego projektu ma na celu przyjęcie do dofinansowania ograniczonej liczby efektywnych kosztowo projektów. Natomiast w wykluczeniu możliwości udziału samorządów w charakterze innym niż lider bądź partner projektu chodzi o upodmiotowienie JST biorących udział w przedsięwzięciu.

Standardowo, aby otrzymać dofinansowanie, trzeba też wyłożyć wkład własny. Ma on wynieść (w postaci pieniężnej lub niepieniężnej) dokładnie 15 proc. kosztów projektu ogółem i pochodzić ze środków budżetu jednostki/jednostek samorządu terytorialnego. Wartość kosztów ogółem projektu nie może przekroczyć 5 mln zł.

Wykorzystanie tych dotacji ma przełożyć się na: podniesienie świadomości obywateli oraz promocję elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST objęte wsparciem, podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych, wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez urzędy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP.

Na wnioski od samorządów resort cyfryzacji czeka do 10 września br.

Chodzi o dotacje z programu operacyjnego „Kapitał ludzki" na modernizację zarządzania w administracji. Pieniądze te mają stanowić wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego. Mogą być wykorzystane przy wdrażaniu standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą platformy ePUAP. Da się to osiągnąć m.in. poprzez wdrożenie systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych czy też działania informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług.

Pozostało 83% artykułu
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę