Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Donald Tusk powiedział m.in.: Nie da się polemizować z tezą, że zadania są przesuwane do samorządu. Na razie jednak nie widać momentu, kiedy budżet centralny byłby mniej napięty i w związku z tym nie ma możliwości ich sfinansowania z budżetu centralnego.

Dlatego zdaniem Tuska dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie nowych źródeł dochodu dla samorządów.

- Byłbym wdzięczny, gdyby grono samorządowe było inicjatorem ewentualnych nowych źródeł dochodów, w taki bezpieczny sposób dla siebie - powiedział Premier Tusk i zadeklarował poparcie tego typu inicjatyw.

Jako przykład podał wprowadzenie podatku leśnego, który miałby trafiać do gmin.

- Obecnie w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace analityczne dotyczące mechanizmu wpłat jednostek samorządu terytorialnego (tzw. Janosikowe) do budżetu państwa. Wyniki tych analiz pozwolą na określenie zakresu niezbędnych zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.