10 mln zł dla gmin i powiatów na infrastrukturę na terenach wiejskich

Ruszył nabór wniosków XII edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego, organizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Publikacja: 07.03.2014 10:23

Gminy i powiaty pieniądze z pożyczki udzielonej przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej mogą wykorzystać na budowę i modernizację: placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, systemów zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych i powiatowych oraz do finansowania inwestycji związanych z zaopatrywaniem w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł. Inwestycje te muszą być realizowane na terenach wiejskich, czyli na wsiach i w miastach liczących do 20 tys. mieszkańców.

Pożyczki w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego udzielane są bez prowizji i bez dodatkowych opłat. Jednostki samorządu terytorialnego mogą je zaciągać na sfinansowanie nawet 100 proc. wartości zadania inwestycyjnego brutto. Maksymalna wysokość pożyczki to milion złotych. Oprocentowanie dla tzw. przedsięwzięć priorytetowych wynosi równowartość 0,95 trzymiesięcznego wskaźnika WIBOR , ale nie mniej niż 2,85 punktu procentowego. Pożyczki w pozostałych projektach oprocentowane są według trzymiesięcznego wskaźnika WIBOR, jednak nie mniej niż 3 punkty procentowe. Okres kredytowania to pięć lat, okres karencji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Pożyczka nie może zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji już zakończonej ani na refundację kosztów poniesionych przed datą złożenia wniosku do EFRWP.

Zabezpieczeniem spłaty są weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa. Jak podkreślają przedstawiciele  EFRWP, zgodnie z opinią Centrum Przetargów Publicznych samorządy mogą zaciągać  kredyty bez konieczności przeprowadzania przetargu.

Nabór wniosków potrwa do 25 marca br. Limit środków – 10 mln zł.

Kolejny nabór (edycja XIII) zaplanowano od 30 kwietnia do 13 maja br.

W poprzedniej edycji programu do kolejnego etapu procedury konkursowej zakwalifikowanych zostało 13 gmin i powiatów z województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, małopolskiego, lubelskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego.

—Artur Osiecki

Zasady udzielania pożyczek

Ocena wniosków samorządów zainteresowanych pożyczkami odbywa się w trybie konkursowym. Ogłoszenie o naborze wniosków umieszczane jest na stronie Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej www.efrwp.pl w zakładce Aktualności. Nabór rozpoczyna się dziesięć dni po publikacji ogłoszenia i kończy wraz z upływem wskazanego w nim terminu. Samorządy mogą składać wnioski wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego, znajdującego się na stronie spp.efrwp.pl. Wszystkie aplikacje są poddawane ocenie formalnej i finansowej. Następnie są analizowane merytorycznie – bada się wpływ projektu na rozwój obszarów wiejskich i jego znaczenie.

Gminy i powiaty pieniądze z pożyczki udzielonej przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej mogą wykorzystać na budowę i modernizację: placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, systemów zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych i powiatowych oraz do finansowania inwestycji związanych z zaopatrywaniem w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł. Inwestycje te muszą być realizowane na terenach wiejskich, czyli na wsiach i w miastach liczących do 20 tys. mieszkańców.

Pozostało 80% artykułu
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego