Co da rządowa strategia dla Polski Zachodniej

Współpraca pięciu województw ma im przynieść korzyści m.in. w postaci dużych inwestycji.

Publikacja: 15.05.2014 11:10

Dziś w Gościkowie-Paradyżu w Lubuskiem marszałkowie zachodnich regionów (Dolnośląskie, Lubuskie, Opolskie, Wielkopolskie i Zachodniopomorskie) spotykają się z Elżbietą Bieńkowską, wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju, aby mówić o tym, jak rząd zamierza realizować strategię rozwoju Polski Zachodniej dedykowaną tej piątce województw. Rada Ministrów przyjęła ją z końcem kwietnia br. po czterech latach ustaleń. Teraz marszałkowie będą chcieli usłyszeć zapewnienie, że rząd sfinansuje pieniędzmi europejskimi z budżetu na lata 2014–2020 pakiet ośmiu dużych i ważnych inwestycji.

Wybrana ósemka

– Na początku postulowaliśmy realizację 25 dużych projektów. W drodze kompromisu zostało osiem – mówi „Rz" Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Co to za przedsięwzięcia? Najważniejszym z nich jest Odrzańska Droga Wodna. Chodzi o jej modernizację docelowo do  IV klasy żeglowności na całej długości rzeki, a w pierwszej kolejności przywrócenie minimum III klasy żeglowności dla potrzeb transportu, ochrony przeciwpowodziowej i turystyki wodnej. Chodzi o rozwój transportu wodnego towarowego  z wykorzystaniem i rozbudową śródlądowych portów rzecznych.

Druga inwestycja to modernizacja linii kolejowych, w tym linii C-E 59 „Odrzanka" relacji  Szczecin–Kostrzyn–Zielona Góra–Wrocław–Międzylesie i przywrócenie na niej dopuszczalnej prędkości technicznej minimum 120 km/h oraz modernizacja linii E59 relacji Świnoujście (z odgałęzieniem na Szczecin) –Poznań–Wrocław i E30 Wrocław–Opole– Kędzierzyn Koźle, w tym perspektywiczne wprowadzenie dopuszczalnej prędkości technicznej 160–200 km/h.

Kolejne trzy projekty to inwestycje drogowe. Marszałkowie chcą dokończenia budowy dróg: S3 oraz S5 (na odcinku Wrocław–Poznań–Bydgoszcz) oraz budowy drogi ekspresowej S11 (chodzi o przebudowę drogi krajowej nr 11 Kołobrzeg –Tarnowskie Góry do parametrów drogi ekspresowej).

Odcinek S3 już jest

Pretekstem do dzisiejszych obrad marszałków i wicepremier jest otwarcie odcinka drogi S3 pomiędzy Gorzowem a Międzyrzeczem.

– Z naszego punktu widzenia to jeden z ważnych elementów rozwoju infrastruktury w Polsce Zachodniej. Droga S3 jest jedną z kluczowych inwestycji poza Odrzańską Drogą Wodną i „Odrzanką" kolejową, która ma spiąć Polskę Zachodnią z północy na południe – mówi „Rz" Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

– To okazja, aby wicepremier powiedziała, jak będzie realizowana cała strategia – uważa Polak.

– Chcemy porozmawiać o całym pakiecie inwestycji. Nasza intencja jest taka, aby znalazły one zakotwiczenie w krajowych programach operacyjnych, bo to projekty o charakterze centralnym – podkreśla Geblewicz.

Kolejne oczekiwane przez marszałków przedsięwzięcie dotyczy sieci energetycznych. Chodzi o budowę linii przesyłowych 400 kV m.in. relacji: Dobrzeń–Pasikurowice–Wrocław– Świebodzice.

Władze województw wskazują też na ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych. Chodzi o budowę, rozbudowę i wyposażenie centrów onkologii w miastach wojewódzkich. Przykładowo, w Lubuskiem projekt zakłada budowę Ośrodka Radioterapii w Gorzowie Wlkp. (docelowo jako części Gorzowskiego Centrum Onkologii) oraz rozbudowę Lubuskiego Ośrodka Onkologii w Zielonej Górze.

Ostatnia, ósma inwestycja dotyczy współpracy ośrodków akademickich i przedsiębiorców w celu komercjalizacji wiedzy. Projekt ma na celu stworzenie efektywnych i trwałych ram współpracy pomiędzy partnerami naukowymi i gospodarczymi Polski Zachodniej, dzięki którym będą realizowane wspólne projekty na rzecz gospodarki.

Jak oczekują władze regionów wszystkie te inwestycje powinny być sfinansowane z programów: „Infrastruktura i środowisko 2014–2020", „Inteligentny rozwój" oraz „Polska cyfrowa". Jest to prawdopodobne, ale resort infrastruktury i rozwoju nie dysponuje jeszcze pełnymi kosztami tych przedsięwzięć, choć wiadomo, że chodzi o miliardy złotych.

Strategia, a nie program

Pierwotnie marszałkowie postulowali ustanowienie oddzielnego programu makroregionalnego dedykowanego Polsce Zachodniej i finansowanego pieniędzmi unijnymi. Ostatecznie muszą się zadowolić strategią. – Specjalna strategia dla kilku województw pozwala połączyć wysiłki samorządów w celu wspólnego rozwiązywania problemów i wykorzystywania szans charakterystycznych dla obszaru Polski Zachodniej – przekonuje wicepremier Bieńkowska.

– Optymalne byłoby przyjęcie specjalnego programu, ale i tak najważniejsze, że rząd myśli o rozwoju Polski Zachodniej jako całości – mówi „Rz" Waldemar Sługocki, poseł z Lubuskiego, były wiceminister rozwoju regionalnego.

Jak wskazuje Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, oprócz korzyści związanych z realizacją przedsięwzięć, pożytkami wynikającymi z prac nad strategią jest nawiązanie autentycznej współpracy i wspólne planowanie działań rozwojowych przez województwa Polski Zachodniej.

Dziś w Gościkowie-Paradyżu w Lubuskiem marszałkowie zachodnich regionów (Dolnośląskie, Lubuskie, Opolskie, Wielkopolskie i Zachodniopomorskie) spotykają się z Elżbietą Bieńkowską, wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju, aby mówić o tym, jak rząd zamierza realizować strategię rozwoju Polski Zachodniej dedykowaną tej piątce województw. Rada Ministrów przyjęła ją z końcem kwietnia br. po czterech latach ustaleń. Teraz marszałkowie będą chcieli usłyszeć zapewnienie, że rząd sfinansuje pieniędzmi europejskimi z budżetu na lata 2014–2020 pakiet ośmiu dużych i ważnych inwestycji.

Pozostało 87% artykułu
Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Regiony
Skandynawia jest w Szczecinie
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Regiony
Katowickie rowery coraz bardziej popularne
Regiony
Białystok efektywnie wspiera seniorów