Dzielą pieniądze dla strażaków

O środki unijne na zakup m.in. specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego mogą się starać mazowieckie ochotnicze straże pożarne.

Publikacja: 26.04.2016 17:48

Dzielą pieniądze dla strażaków

Foto: Fotorzepa/Roman Bosiacki

Do końca maja trwa nabór wniosków na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

– O pieniądze w ramach działania 5.1, czyli dostosowania do zmian klimatu, mogą się starać nie tylko OSP, ale też samorządy – tłumaczy Marta Milewska, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Podkreśla, że w konkursie mogą wziąć udział jednostki OSP, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), lub te, które wykażą, że poprzez zakup sprzętu spełnione zostaną warunki włączenia ich do KSRG.

Jak wyjaśnia pani rzecznik, w ramach naboru strażacy z OSP mogą złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Wymagany jest minimalny wkład własny, który wynosi połowę kosztów kwalifikowalnych.

– Maksymalny poziom dofinansowania to połowa takich kosztów, a minimalna wartość dofinansowania to 50 tys. zł – opowiada Marta Milewska.

W ramach dotacji OSP będą mogły zakupić wozy strażackie wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof, specjalistyczny sprzęt, jak pompy pożarnicze, zestawy do ratownictwa technicznego i medycznego oraz agregaty prądotwórcze.

– Dofinansowanie zostanie przeznaczone również na zakup wyposażenia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, ratownictwa wodnego i chemiczno-ekologicznego, wysokościowego i poszukiwawczo-ratowniczego – tłumaczy przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego.

Wnioski są przyjmowane od końca lutego do końca maja. Aplikacje będzie można składać do 30 maja do godz. 15 włącznie. – Informacje dotyczące wniosków złożonych w konkursie udzielane będą zakończeniu naboru – mówi Marta Milewska.

Przypomina, że w ramach RPOWM na lata 2007–2013 były realizowane unijne projekty, ale OSP nie były bezpośrednim beneficjentem. O dofinansowanie dla takich straży aplikacje składały samorządy z Mazowsza oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej. Wówczas kupiono sprzęt ratowniczy do akcji ratunkowych, w tym samochody strażackie, sprzęt do ratownictwa powodziowego oraz do usuwania skutków zagrożeń naturalnych. Łącznie do jednostek OSP z puli środków unijnych zostało przekazane ponad 70 mln zł.

Urząd Marszałkowski wspiera też takie ochotnicze straże z własnego budżetu. Na ten cel przeznaczył 3 mln zł. Pieniądze pójdą na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe. Wsparcie wyniesie maksymalnie 100 tys. zł, a przy zakupie sprzętu specjalistycznego – do 25 proc. jego wartości. O dotacje mogą się ubiegać samorządy gminne i miejskie.

Do końca maja trwa nabór wniosków na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

– O pieniądze w ramach działania 5.1, czyli dostosowania do zmian klimatu, mogą się starać nie tylko OSP, ale też samorządy – tłumaczy Marta Milewska, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony