Słońce oświetli im domy i plebanie

Kolektory słoneczne ustawiane są przy podkarpackich domach. A będzie ich jeszcze więcej, kiedy ruszą dofinansowania na ten cel.

Publikacja: 18.09.2016 23:00

Dofinansowanie instalacji słonecznej na domach może wynieść nawet 70 proc. kosztów

Dofinansowanie instalacji słonecznej na domach może wynieść nawet 70 proc. kosztów

Foto: 123RF

Farmy fotowoltaiczne wyrosną nie tylko przy prywatnych domach, ale też parafiach rzymsko-katolickich. W Krośnie już od 2009 roku samorząd udziela dotacje dla mieszkańców, którzy w swoich gospodarstwach domowych zainstalowali system wykorzystania energii odnawialnej. - Mogą oni liczyć na dofinansowanie w wysokości 20 proc. kosztów instalacji, jednak nie więcej niż 2 tys. zł – tłumaczy Joanna Niepokój, z urzędu miasta Krosno. W 2009 roku samorząd przyznał 16 dotacji na kwotę blisko 30 tys. zł, a powierzchnia zamontowanych kolektorów miała 66 mkw, dzięki którym uzyskano 33 tys. kWh. W 2014 roku urzędnicy przyznali już 29 dotacji na kwotę niemal 54 tys. zł, a powierzchnia kolektorów osiągnęła 159 mkw. Uzyskano dzięki nim 84,5 tys. kWh. W zeszłym roku urząd przyznał zaledwie sześć dotacji na kwotę ponad 10 tys. zł, a powierzchnia kolektorów zajmowała 32 mkw. - Widoczny spadek ilości udzielonych dotacji w 2015 roku wynika głównie z faktu, że zakończył się program udzielania przez banki kredytów dla osób fizycznych, z przeznaczeniem na montaż kolektorów słonecznych z dofinansowaniem do 45 proc.- mówi Joanna Niepokój.

Wsparcie z UE

Od maja miasto, korzystając z możliwości, jaką stwarza Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, rozpoczęło działania związane z pozyskaniem dotacji na kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, kotły CO opalane biomasą i gruntowe pompy ciepła. - Wysokość dofinansowania w tym projekcie to 70 proc. z Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego na lata 2014-2020 – tłumaczy urzędniczka. Dodaje, że wkład własny mieszkańca przystępującego do projektu stanowić będzie 30 proc. wartości. Aby uzyskać dotacje z tego programu, chętni muszą mieć dom na terenie Krosna i mieć do niego tytuł prawny. Choć, ten program jest na starcie, to już urzędnicy z Krosna zarejestrowali 607 wniosków o dotacje. – W tej chwili trwają oględziny domów. Instalacji jeszcze nie montowano – mówi Joanna Niepokój.

W Ustrzykach Dolnych w kwietniu urzędnicy zorganizowali pięć spotkań informacyjnych z mieszkańcami gminy dotyczących możliwości i warunków dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł energii. – Podczas nich i ogłoszonego przez urząd naboru wpłynęło 310 zgłoszeń w większości na instalacje energii słonecznej, głównie fotowoltaikę – mówi Anna Dybała z Urzędu Miasta w Ustrzykach Dolnych. Zdradza, że władze miasta podjęły decyzję o dofinansowaniu w wysokości 30 proc. ze względu na możliwość uzyskania większej punktacji w konkursie ogłoszonym przez Urząd Wojewódzki Województwa Podkarpackiego. Konkurs został zaplanowany na IV kwartał tego roku. – Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji technicznej – tłumaczy Anna Dybała

Znaczące dofinansowanie

Także Dębica stawia na systemy energii odnawialnej. Prawie pół tysiąca mieszkańców złożyło dotąd wnioski o dofinansowanie instalacji systemów energii odnawialnej. Miasto stara się o 70 proc. dofinansowania z RPO Województwa Podkarpackiego. Ok. pół tysiąca mieszkańców Dębicy złożyło dotąd wnioski o dofinansowanie instalacji systemów energii odnawialnej. Pieniądze mogą być przeznaczone na dostawę i montażu kolektorów słonecznych, fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach indywidualnych. W tej chwili trwa audyt techniczny budynków. Wnioski można składać do 30 września.

– 10 października podamy do wiadomości listę osób, które się zakwalifikowały do projektu – informuje Marzena Mordarska – Czuchra, z wydziału promocji ratusza w Dębicy. Dodaje, to, czy i kiedy zostanie przyznana dotacja, leży w gestii Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. - Obecnej nie jest jeszcze ogłoszony konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie OZE. Prawdopodobnie zostanie on ogłoszony w IV kwartale 2016 r. Ogłoszenie wyników naboru i przyznanych dotacjach będzie miało miejsce w przyszłym roku – tłumaczy urzędniczka z Dębicy. Także Tarnobrzeg przygotowuje się do złożenia „projektu parasolowego" w ramach działania 3.1 Rozwój OZE w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014-20. – Będziemy starali się pozyskać zewnętrzne dofinansowanie z UE. Na dziś zebraliśmy ponad 600 ankiet dot. uczestnictwa w projekcie- tłumaczy Joanna Lewicka, naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury w Urzędzie Miasta w Tarnobrzegu. Podkreśla, że wsparcie będzie oscylowało na poziomie 85 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowanych, a warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu będzie spełnienie kilku wymagań. Wnioskodawcy muszą być nie tylko mieszkańcami miasta, posiadać tam nieruchomość (z tytułem prawnym do niej), ale też nie mieć zaległości wobec miasta z tytułu podatków i opłat w dniu składania wniosku, a także złożyć wypełnioną ankietę dotyczącą instalacji paneli fotowoltaicznych w terminie określonym w regulaminie. Poza tym nie będzie przeciwwskazań technicznych do montażu urządzeń. Ale to nie wszystko.

Instalacje przy kościołach

Energię ze słońca będą mieć też podkarpackie parafie, które w kwestii instalacji fotowoltaicznych współpracują ze spółką Sieć Parków Energii Słonecznej. Zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi wyraziło 77 parafii z 250 w całej diecezji. - Działania związane z pozyskaniem środków na inwestycję, organizacją dofinansowania, budową instalacji leżą po stronie spółki Sieć Parków Energii Słonecznej – tłumaczy ks. Tomasz Nowak rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Dodaje, że w ramach współpracy parafie oferują dzierżawę ziemi. Ustalono, że grunty powinny być niższej klasy (IVa, IVb, V, VI), mieć powierzchnię ok. 0,5 ha i dostęp do sieci energetycznej średniego napięcia. - Koszty parafii ograniczają się głównie do przygotowania gruntu pod dzierżawę, np. przygotowanie mapek geodezyjnych – wylicza ks. Nowak.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy