Promowano w nich nie dochód rodziny, a wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach czy olimpiadach przedmiotowych. Wyróżnieni uczniowie będą dostawać przez dziesięć miesięcy po 300 zł. – Projekt stypendialny „Prymus Pomorza i Kujaw" stworzyliśmy z myślą o uczniach, którzy dobrze radzą sobie w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości. Dodatkowe środki finansowe będą mogli wykorzystać między innymi na rozwój naukowych zainteresowań – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W sumie zaplanowano siedem edycji tego projektu. W tym roku szkolnym na wsparcie może liczyć 1,2 tys. uczniów. Aby dostać stypendium musieli oni w ciągu trzech ostatnich lat być finalistą lub laureatem konkursu czy olimpiady z preferowanych przez region przedmiotów, mieszkać na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i chodzić tam do szkoły dziennej, a w ostatnim roku szkolnym mieć jedną najwyższą ocenę klasyfikacyjną bardzo dobrą lub celującą z przynajmniej jednego spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. W pierwszej edycji wpłynęło 1776 wniosków. – Obecnie trwa ich ocena formalna. Liczymy, że pierwsze stypendia trafią do uczniów na przełomie roku – mówi Renata Drozdowska, naczelnik wydziału projektów innowacyjnych w urzędzie marszałkowskim.

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw" to kolejny marszałkowski program stypendialny skierowany do młodzieży. Pomoc finansowa kierowana jest też do uzdolnionych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, zawłaszcza z terenów wiejskich, a także do młodych sportowców i artystów. Wcześniej urząd realizował projekt „Zdolni na start". Korzystali z niego uzdolnieni uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z regionu. W ramach wszystkich naborów wniosków projektu „Zdolni na start" przyznano łącznie 1958 rocznych stypendiów, a wsparcie trafiło w sumie do 1176 uczniów. Rekordziści skorzystali ze stypendium nawet sześciokrotnie.