Wielkopolskie budżety

Wszystkie są w fazie projektu, wkrótce mają być głosowane. Jakie budżety planują na przyszły rok miasta regionu?

Publikacja: 04.12.2016 20:00

Wydatki przekraczające 3,4 mld zł zakłada projekt przyszłorocznego budżetu Poznania.

Wydatki przekraczające 3,4 mld zł zakłada projekt przyszłorocznego budżetu Poznania.

Foto: tamtam, Mariusz Forecki MF Mariusz Forecki

Wpływ na ich nominalną wielkość ma - podobnie jak w innych częściach kraju - program 500+. Wszędzie więcej niż w tym roku pochłonie oświata. Wiele miast ostrożniej planuje inwestycje czekając na konkursy, w których będzie można uzyskać unijne dofinansowanie.

Poznań między inwestycjami

Przyszłoroczny budżet Poznania to - według projektu - dochody na poziomie 3,248 mld zł i wydatki wynoszące 3,425 mld zł. Oznacza to deficyt w wysokości 177 mln zł, mniejszy o 16 proc. od tegorocznego. Dochody Poznania w przyszłym roku mają rosnąć nieco szybciej niż wydatki.

Najwięcej, bo 1,081 mld zł - ma pochodzić z podatków PIT i CIT. To o niemal 80 mln zł więcej niż w tym roku. Znacząco - do 43 mln zł ze 109 mln zł w tym roku - spadną wpływy w postaci środków na projekty unijne.

- Wpływy te powinny zacząć rosnąć, kiedy będziemy pozyskiwać środki unijne z nowej perspektywy finansowej UE, na lata 2014-2020 - wyjaśnia Piotr Husejko z Wydziału Budżetu i Kontrolingu Urzędu Miasta Poznania. Największe przedsięwzięcia, które mają rozpocząć się w 2017 roku, dotyczą infrastruktury tramwajowej w centrum miasta i na Ratajach. Oba do 2022 roku pochłoną łącznie niemal 300 mln zł.

Ponad pół miliarda Kalisza

Kalisz planuje uzyskać dochody w wysokości 532,6 mln zł oraz ponieść wydatki sięgające 553,9 mln zł. To oznacza deficyt przekraczający 21 mln zł. Miasto chce wydać w przyszłym roku 8,1 mln zł na spłatę kredytów, pożyczek i obligacji. Zamierza też zaciągnąć nowe zobowiązania w kwocie 29,4 mln zł na spłatę wcześniejszych i sfinansowanie planowanego deficytu.

Przyszłoroczne dochody Kalisza mają być większe od zaplanowanych na rok 2016 o niespełna 3 proc.

Plan wydatków majątkowych zawiera 115 zadań, opiewających na niemal 95 mln zł. - Wydatki na zadania w ramach samych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oscylują wokół 24 mln zł. W przypadku inwestycji realizowanych w ramach ZIT największy nacisk będziemy kładli na infrastrukturę dla szkolnictwa zawodowego. Chcemy, żeby mieszkańcy byli przygotowani na potrzeby lokalnego rynku pracy i mogli na stałe wiązać się z Kaliszem. Bardzo ważne są dla nas rozwiązania, dzięki którym zadbamy o środowisko naturalne, a zwłaszcza jakość powietrza w mieście - wylicza Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza.

Leszno inwestuje

Projekt budżetu Leszna na przyszły rok zdecydowanie różni się od tegorocznego. Dochody miasta mają wzrosnąć z 291,6 mln zł do 372,7 mln zł. Wzrosną również wydatki - z tegorocznych 300,9 mln zł do 417,2 mln zł. Przyszły rok to dla Leszna czas wykupu obligacji na kwotę 10,5 mln zł, wyemitowanych w latach poprzednich. Różnica między przychodami a rozchodami budżetu, wynosząca 55 mln zł, zostanie sfinansowana z nowych obligacji o wartości 46 mln złotych, kredytu w wysokości 7 mln zł i wolnych środków w wysokości 2 mln zł.

– Budżet jest zdecydowanie proinwestycyjny. Większość inwestycji będzie współfinansowana z pieniędzy UE, więc spodziewane dotacje zostały wpisane do projektu budżetu - mówi Barbara Krawiec, skarbnik Leszna.

Miasto chce przeznaczyć na inwestycje rekordową kwotę 94 mln zł. Ponad połowa tej sumy obejmuje projekty współfinansowane z funduszy unijnych. Dotacje z Brukseli mają wynieść 32 mln zł. Wśród najważniejszych pozycji inwestycyjnych jest m.in. ponad 11 mln zł na zakup 9 elektrycznych autobusów miejskich, 8 mln zł na inne inwestycje w transport miejski, wspierające strategię niskiej emisji spalin, czy 10,5 mln zł na uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A.

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego