Właściciele pojazdów hybrydowych i elektrycznych we Wrocławiu mogą w płatnych strefach parkowania Wrocławia zostawiać auta po preferencyjnych cenach lub nawet darmowo. Wystarczy w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta wyrobić abonament „E”, który uprawnia do płatnego parkowania w strefie A (ceny poniżej) oraz darmowego parkowania w strefach B i C. Inny sposób na bezpłatny postój to uzyskanie identyfikatora "H," dającego prawo do bezpłatnego parkowania w strefach B i C.

Z kolei władze Spotu przyjęły przepis, zgodnie z którym się zerową stawkę opłaty za parkowanie przyznaje się pojazdom legitymującym się kartą pojazdu elektrycznego lub hybrydowego wydawaną na wniosek właściciela lub użytkownika pojazdu składanego do Zarządu Dróg i Zielenie w Sopocie. Preferencja ta przysługuje za parkowanie pojazdów samochodowych zasilanych energią elektryczną i pojazdów hybrydowych na drogach publicznych na obszarze stref określonych w odpowiednich załącznikach do uchwały.

Hybrydowy lub elektryczny napęd pojazdu powinien potwierdzać dowód, którym zazwyczaj jest adnotacja do karty pojazdu lub osobny dokument. Wydać takie zaświadczenie może stacja obsługi pojazdu. Przykładowo wszystkie stacje obsługi Toyoty wystawiają takie zaświadczenia nieodpłatnie na podstawie dowodu rejestracyjnego. Inną możliwością jest skorzystanie z usług rzeczoznawcy, który sporządzi ekspertyzę stwierdzającą, że pojazd jest wyposażony w napęd hybrydowy lub elektryczny.

W Toruniu rada miasta zwolniła z opłat w strefie płatnego parkowania wszystkie pojazdy hybrydowe i elektryczne, niezależnie od miejsca zamieszkania właściciela. Tak więc nie jest wymagane uzyskanie żadnej karty. Strażnicy miejscy przeszli szkolenia na temat pojazdów hybrydowych i elektrycznych, żeby samodzielnie móc rozpoznawać zaparkowane pojazdy. Dla ułatwienia Miejski Zarząd Dróg w Toruniu udostępnia naklejkę, którą właściciel pojazdu zwolnionego z opłat może go oznaczyć.

Punkt ładowania samochodów elektrycznych przy Urzędzie Miasta wyposażony w gniazda Type 1, SAEJ1772 (zwykłe ładowanie 7,4kW) i Type 2, VDE-AR-E 2623-2-2 – Mennekes (półszybkie ładowanie 22kW). Źródło www.sopot.gmina.pl