Inteligentne ESCO

ESCO (ang. energy savings company) to coraz bardziej popularna formuła finansowania przedsięwzięć modernizacyjnych polegająca na finansowaniu danej inwestycji z oszczędności, jakie ona przyniesie.

Aktualizacja: 08.12.2016 14:49 Publikacja: 08.12.2016 14:44

Inteligentne ESCO

Foto: Pixabay

We współpracy z firmą typu ESCO. W ramach zawartej gminą umowy wykonuje ona przykładowo projekt modernizacji sieci oświetleniowej, a gmina płaci comiesięcznie opłaty. Zazwyczaj są one nie większe, niż dotychczasowe związane z oświetleniem ulic. Firma ESCO finansuje modernizację sieci oświetleniowej, opłaca też koszty energii i obsługi sieci oświetleniowej, dzięki czemu gmina może bez wkładu własnego inwestować w nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne.

Podstawową korzyścią z realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną w formule ESCO jest podział ryzyka niepowodzenia inwestycji z firmą. Ponadto realizacja inwestycji w tej formule jest neutralna dla budżetu – spłata inwestycji następuje z wygenerowanych oszczędności i otrzymuje się jednocześnie kompleksową usługę przygotowania projektu, realizacji i eksploatacji. Formuła wynagrodzenia oparta na rzeczywistych oszczędnościach wymusza efektywne zarządzanie gospodarką energetyczną oraz dotrzymanie odpowiednich standardów jakościowych i ilościowych.

Charakterystyczne dla działalności ESCO jest oferowanie kompletnej usługi, w tym badania możliwości, zaprojektowania przedsięwzięcia, instalowania, finansowania, eksploatacji i napraw oraz monitorowania energooszczędnych technologii.

Firma ESCO bierze na siebie prawie całe ryzyko:

technologiczne - wybór energooszczędnych przedsięwzięć i uzyskanych w praktyce oszczędności,

techniczne - wyboru urządzeń i aparatury,

ekonomiczne - oceny efektywności przedsięwzięć,

finansowe - regularnego płacenia rachunku i wywiązania się ze zobowiązań finansowych (kredyty, dzierżawa, itp),

eksploatacyjne i utrzymania ruchu z przejęcia odpowiedzialności za eksploatację urządzeń, trwałość i niezawodność urządzeń, właściwy i bezawaryjny poziom obsługi, a nawet klęsk żywiołowych (pożary, powodzie, kradzieże, itp.).

Formułę ESCO można realizować nie tylko w przypadku modernizacji systemu elektroenergetycznego czy cieplnego, ale i w gospodarce odpadami i gospodarce wodno-ściekowej w celu osiągnięcia efektów ekologicznych i ekonomicznych poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji. W przedsięwzięciu typu ESCO mogą też brać udział dwie (inwestor i firma ESCO) lub trzy strony: inwestor, firma zarabiająca na usłudze zmniejszenia kosztów, instytucja finansowa dostarczająca pieniędzy na realizację inwestycji.

Wg. rozeznania rynku w rozwoju ESCO największym problemem nie jest wbrew pozorom kwestia finansowania, a sama inżynieria finansowa i powiązanie różnych źródeł finansowania dla określenia długości trwania kontraktu. Istotny jest też sposób wyboru oferty, a w szczególności kryteria i przypisanie im wagi. Kluczowe jest uniknięcie zasady wyboru oferentów według najniższej ceny. W przypadku wymiany i modernizacji oświetlenie istotnym elementem oceny powinien stać się łączny koszt życia instalacji oświetleniowej (LCCA - Life Cycle Cost Account) a nie najniższa cena zakupu. Typowa żywotność infrastruktury oświetlenia ulicznego to 15-20 lat i w takiej perspektywie powinny być oceniane projekty.

Według Krajowej Agencji Poszanowania Energii ESCO w perspektywie ograniczania dofinansowania inwestycji energooszczędnych w najbliższych latach stanowić będzie jedną z najistotniejszych metod wspomagania realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej. Dotyczy to zarówno sektora budownictwa komunalnego i mieszkaniowego, jak również sektora usług i przemysłu.

Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał