Technika najwyższej klasy

Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy jest najlepsze w Polsce. Miejscowe szkoły mogą mieć więcej sukcesów dzięki projektowi „EduAkcja w technikach" finansowanym ze środków unijnych.

Aktualizacja: 25.01.2017 23:14 Publikacja: 24.01.2017 23:30

Bydgoski Elektronik to najlepsza techniczna szkoła w Polsce

Bydgoski Elektronik to najlepsza techniczna szkoła w Polsce

Foto: Fotorzepa, Robert Sawicki Robert Sawicki

Elektronik – bo tak popularnie mówi się o zwycięzcy – zajął pierwsze miejsce w rankingu techników przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. „Długo pracowaliśmy na markę szkoły. Składały się na nią sukcesy w olimpiadach, bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Tegoroczna lokata to nasz wspólny sukces" – napisała szkoła na swojej stronie internetowej.

W informacji podkreślono, że na ten sukces pracowali uczniowie, absolwenci, nauczyciele i pracownicy szkoły. „Wierzymy, że stanie się on inspiracją dla obecnych uczniów. Liczymy szczególnie na tegorocznych maturzystów i uczniów startujących w olimpiadach i konkursach. Wspólnie budujemy jakość i markę naszej szkoły" – podkreślono. Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy zawsze plasowało się na wysokich miejscach w rankingu Perspektyw. Najniższe to było piąte, najwyższe dotąd – trzecie. Teraz pierwsze.

Ważna infrastruktura

Jak zauważa Iwona Waszkiewicz, wiceprezydent Bydgoszczy, sukces Technikum Elektronicznego to przede wszystkim potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia w tej szkole, a dla władz miasta powód do dumy i radości, ale również dowód, że podejmowane przez nie działania w obszarze szkolnictwa zawodowego to trafny wybór. – Ten sukces oznacza wieloletnią efektywną pracę nauczycieli ze wszystkimi uczniami, nie tylko tymi najzdolniejszymi. Z kolei na proces kształcenia niewątpliwie duży wpływ mają warunki dydaktyczno-lokalowe, dlatego kładziemy duży nacisk na inwestowanie w infrastrukturę – przekonuje. Zapewnia, że szkolnictwo zawodowe jest jednym z priorytetów miasta. W efekcie od kilku lat ponad połowa absolwentów bydgoskich gimnazjów decyduje się kształcić dalej w technikach i szkołach zawodowych.

Co roku uruchamiane są nowe kierunki kształcenia, których tworzenie wynika z potrzeb pracodawców i jest efektem ścisłej współpracy miasta z lokalnymi przedsiębiorstwami.

Iwona Waszkiewicz podkreśla, że tego typu szkoły są systematycznie wyposażane w niezbędne laboratoria i warsztaty, a te już istniejące są doposażone. Od 2008 roku władze miasta wykorzystują do tego celu w dużej mierze fundusze europejskie. W Bydgoszczy realizowano takie projekty jak: „Zawodówki na start", „Zawodowe horyzonty", „Staż pierwszym doświadczeniem zawodowym", „Czas na staż" czy „ Doskonalenie zawodowe w praktyce". A teraz ruszył program „EduAkcja w technikach", którego Bydgoszcz jest liderem. Realizowany jest w 12 technikach na terenie trzech powiatów (bydgoskim, nakielskim, toruńskim) i samej Bydgoszczy przy wsparciu środków z RPO. Wartość całego projektu to blisko 5 mln zł, z czego Bydgoszczy przypadnie ok. 2,8 mln zł. Dofinansowanie wynosi 95 proc., a wkład własny Bydgoszczy to 140 tys. zł. Projekt obejmuje technika z zespołów: Szkół Chemicznych, Szkół Samochodowych, Szkół Mechanicznych nr 2, Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy; Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim; Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, Zespołu Szkół/Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Pod potrzeby pracodawców

Dzięki temu projektowi uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, w specjalistycznych kursach i szkoleniach oraz czterotygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy. Z kolei nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę i kompetencje zawodowe dzięki specjalistycznym kursom i szkoleniom, stażom zawodowym czy studiom podyplomowym. Także pracodawcy zostaną włączeni w proces kształcenia kadr, ich pracownicy zostaną przeszkoleni i zaangażowani w przygotowanie programów kształcenia praktycznego. Szkoły doposażą swoje pracownie zawodowe, zgodnie z wymogami rynku pracy.

– Projekt „EduAkcja w technikach" to odpowiedź na sygnały pracodawców poszukujących wykwalifikowanych pracowników. To projekt komplementarny, bo skorzystają z niego zarówno uczniowie, którzy w praktyczny sposób przyswoją wybrany przez siebie zawód, nauczyciele poprzez podniesienie swoich kwalifikacji, jak i pracodawcy, bo na rynek pracy trafią dobrze wykwalifikowani młodzi ludzie. W ramach projektu doposażone zostaną pracownie zawodowe – tłumaczy wiceprezydent Waszkiewicz. Dodaje, że władze miasta nagradzają szkoły za efekty, czego dowodem jest plan budowy drugiej sali sportowej dla „elektronika". Inwestycja ma być zrealizowana w latach 2017–2018. Obecnie urząd miasta jest na etapie prac projektowych i formalnoprawnych.

Miasto czeka na decyzję w sprawie wsparcia dwóch innych projektów szkolnych ze środków unijnych: „Akcja-kwalifikacja" (4,4 mln zł) – projekt dotyczący podniesienia kwalifikacji i kompetencji uczniów oraz nauczycieli we wszystkich bydgoskich szkołach zawodowych, a także „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy – I etap" (7,7 mln zł).

Duże sukcesy mają też miejscowe licea. Liceum Akademickie UMK jest najlepszym liceum w regionie. Zajęło trzecie miejsce w rankingu szkół olimpijskich oraz drugie w rankingu maturalnym liceów ogólnokształcących.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

Elektronik – bo tak popularnie mówi się o zwycięzcy – zajął pierwsze miejsce w rankingu techników przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. „Długo pracowaliśmy na markę szkoły. Składały się na nią sukcesy w olimpiadach, bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Tegoroczna lokata to nasz wspólny sukces" – napisała szkoła na swojej stronie internetowej.

W informacji podkreślono, że na ten sukces pracowali uczniowie, absolwenci, nauczyciele i pracownicy szkoły. „Wierzymy, że stanie się on inspiracją dla obecnych uczniów. Liczymy szczególnie na tegorocznych maturzystów i uczniów startujących w olimpiadach i konkursach. Wspólnie budujemy jakość i markę naszej szkoły" – podkreślono. Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy zawsze plasowało się na wysokich miejscach w rankingu Perspektyw. Najniższe to było piąte, najwyższe dotąd – trzecie. Teraz pierwsze.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego