Już w niedługiej perspektywie na Podlasiu będziemy jeździć szybciej. Rozkręcają się prace przy dwóch szybkich trasach biegnących przez region: drodze ekspresowej S61 (fragment Via Baltica) oraz ekspresówce S8, gdzie w grudniu oddano do ruchu ponad 15-kilometrowy odcinek od istniejącej obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa do Mężenina. A jeśli doliczyć do tego planowane inwestycje na liniach kolejowych mające zwiększyć przepustowość torów oraz prędkość pociągów, to okazuje się, że województwo podlaskie może wkrótce stać się przykładem pozytywnych zmian w rozwijaniu szkieletu komunikacyjnego wschodniej części Polski.

Tempa nabiera zwłaszcza budowa S61. Na początku lutego minister infrastruktury i budownictwa ogłosił przetarg na projektowanie i budowę blisko 35-kilometrowego odcinka na północ od Łomży. Inwestycja została podzielona na dwie części: od węzła Kolno do Stawisk (16,4 km) i od Stawisk do Szczuczyna (18 km). Do węzła Kolno w przyszłości zostanie podłączona planowana obwodnica Łomży, a także druga jezdnia istniejącej obwodnicy Stawisk. Przetarg będzie realizowany w nowej formule, gdzie bardziej będą się liczyć kryteria pozacenowe: przy ocenie ofert mogą zebrać 40 punktów na 100 możliwych.

Pod koniec stycznia zapaliło się zielone światło dla budowy obwodnicy Suwałk. Wojewoda podlaski podpisał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, co w praktyce oznacza rozpoczęcie prac w terenie. Blisko 13-kilometrowa droga zaczynać się będzie na styku z dwujezdniowym fragmentem obwodnicy Augustowa – na węźle Suwałki Południe. Następnie ominie miasto od zachodu i północy, by połączyć się z istniejącą drogą krajową nr 8. Trasę ma wybudować Budimex do wiosny 2019 roku. Z kolei w tym półroczu ma być podpisana umowa z przyszłym wykonawcą fragmentu S61 od Suwałk do Budziska. Przetarg na wybór firmy jest na ostatniej prostej – termin składania ofert mija 2 marca. Blisko 25-kilometrowy odcinek zostanie wybudowany w technologii betonowej, będzie miał dwa węzły i cztery miejsca obsługi podróżnych.

Cała S61 będzie liczyć 235 kilometrów: w Ostrowi Mazowieckiej odbije od drogi ekspresowej nr 8 i przez Łomżę, Ełk oraz Suwałki pobiegnie do granicy z Litwą w Budzisku. W ten sposób przetnie trzy województwa: mazowieckie, podlaskie oraz częściowo warmińsko-mazurskie, stając się częścią międzynarodowej drogi E67 oraz trasy Via Baltica, mających połączyć Europę Zachodnią z Litwą, Łotwą, Estonią oraz Finlandią.