Miliony na pomoc bezrobotnym

Niemal 500 mln złotych na walkę z bezrobociem będą miały w tym roku do dyspozycji lokalne instytucje. Po pieniądze będą mogli sięgać zarówno pracodawcy, jak i sami bezrobotni, np. na tworzenie własnych biznesów.

Publikacja: 16.03.2017 21:00

Mieszkańcy Lubelszczyzny będą mogli skorzystać z dotacji m.in. na uruchomienie działalności gospodar

Mieszkańcy Lubelszczyzny będą mogli skorzystać z dotacji m.in. na uruchomienie działalności gospodarczej.

Foto: shutterstock

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego urzędy pracy w regionie otrzymają 64 mln zł na wsparcie trwale bezrobotnych powyżej 30. roku życia, mieszkających na wsi, o niskich kwalifikacjach.

Kolejne 64 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój to pieniądze przeznaczone na aktywizację osób poniżej 30. roku życia, które stawiają pierwsze kroki na rynku pracy (to ok. 32 proc. bezrobotnych w regionie).

Blisko 133 mln zł stanowią z kolei środki z Funduszu Pracy. To pieniądze m.in. na szkolenia, refundację kosztów zatrudnienia, a przede wszystkim staże, cieszące się zainteresowaniem i pracodawców, i pracowników.

Urzędy pracy będą też realizować dwa programy regionalne: „Mobilny bezrobotny (bony na zasiedlenie) oraz „Drogi, mosty i rzeki" (pracodawcy otrzymywać będą przez pięć miesięcy zwrot kosztów pracownika zatrudnionego przy realizacji tych inwestycji).

Urzędy pracy w regionie na walkę z bezrobociem otrzymały łącznie o 28 proc. więcej pieniędzy niż rok temu. – W ubiegłym roku z naborem projektów wystartowaliśmy dopiero w czerwcu. Powiatowe Urzędy Pracy nie zdążyły spożytkować wszystkich środków, ale te oszczędności nie przepadły. Przekazaliśmy je na działania, które będziemy realizowali w tym roku – wyjaśnia Mirosław Fatyga, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie ds. Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zofia Swatowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim, podkreśla, że ponad 11 mln zł, które ma do dyspozycji jej instytucja, pozwala zaktywizować prawie 1300 osób. – To duża liczba w kontekście zarejestrowanych bezrobotnych spełniających warunki do skorzystania z subsydiowanych form zatrudnienia. Na koniec roku mieliśmy w ewidencji zarejestrowanych łącznie 3650 osób. Uprawnionych do skorzystania ze wszystkich form pomocy subsydiowanej jest 2474 – mówi dyrektor Zofia Swatowska.

Urzędy pracy przez ośrodki pomocy społecznej będą też wspierały osoby wykluczone społecznie. Na te działania w tym i w kolejnych trzech latach WUP ma do wydania około 280 mln zł z budżetu RPO WL.

Dodatkowo bezrobotni będą także mogli skorzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na ten cel przeznaczono 230 mln zł. Pieniądze trafią do bezrobotnych powyżej 30 roku życia (premiowane są osoby 50 plus), kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach. Będą mogli skorzystać z bezzwrotnych dotacji do 24 tys. zł na rozkręcenie własnego biznesu, a także dodatkowo uzyskać taką samą kwotę wsparcia pomostowego, np. na opłacenie ZUS czy dodatkowych szkoleń.

– Przewidujemy, że w ramach tego konkursu dotacje na uruchomienie własnej działalności uzyska ponad 4 tys. osób. Rezultatem realizacji projektu będzie stworzenie około 5 tys. miejsc pracy – mówi Ryszard Szymański z Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Łącznie 8,2 mln zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono na wzmocnienie kwalifikacji osób już pracujących. O te środki mogą ubiegać się pracodawcy. W ubiegłym roku dzięki nim przeszkolono ponad 7 tys. pracowników. Zainteresowanie było tak duże, że niektóre urzędy wnioskowały o dodatkową pulę pochodzącą z rezerwy. W tym roku, największe zapotrzebowanie na dotacje szkoleniowe zgłosiły PUP w Kraśniku (900 tys. zł), Zamościu (800 tys. zł), Chełmie i Lublinie (po 600 tys. zł).

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego urzędy pracy w regionie otrzymają 64 mln zł na wsparcie trwale bezrobotnych powyżej 30. roku życia, mieszkających na wsi, o niskich kwalifikacjach.

Kolejne 64 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój to pieniądze przeznaczone na aktywizację osób poniżej 30. roku życia, które stawiają pierwsze kroki na rynku pracy (to ok. 32 proc. bezrobotnych w regionie).

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego