Zapłacą za rehabilitację, by dalej pracowali

Władze województwa zamierzają przeznaczyć 80 mln złotych na przedsięwzięcia zakładające rehabilitację schorzeń osób, które chcą wrócić na rynek pracy.

Publikacja: 09.05.2017 23:30

Około 10 procent mieszkańców województwa śląskiego nie jest aktywnych zawodowo z powodu niezdolności

Około 10 procent mieszkańców województwa śląskiego nie jest aktywnych zawodowo z powodu niezdolności do pracy.

Foto: shutterstock

Wcześniej urząd marszałkowski chce stworzyć siedem regionalnych programów zdrowotnych, które będą dotyczyły rehabilitacji osób w wieku produkcyjnym dotkniętych schorzeniami układu krążenia, nowotworami, zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania, schorzeniami układu kostno-stawowego i mięśniowego, a także układu oddechowego.

– Celem projektu „Śląskie programy zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy" jest opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa śląskiego – tłumaczy Marta Paluch z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Programy zdrowotne zostaną sfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Mają zostać opracowane do kwietnia 2018 r. – Regionalne programy zdrowotne będą dokumentami wyznaczającymi kierunek rozwoju usług rehabilitacji zdrowotnej na terenie województwa, dlatego też wypracowanie założeń ma nastąpić wspólnie ze środowiskiem medycznym oraz środowiskiem pracodawców – wyjaśnia Marta Paluch.

Przy pomocy ekspertów

Urzędniczka zdradza, że za proces opracowania programów odpowiedzialne są zespoły zadaniowe, w skład których będą wchodzić eksperci zarówno z jednego, jak i drugiego środowiska. Prace będą prowadzone pod okiem menedżerów merytorycznych – pracowników wydziału zdrowia i polityki społecznej.

– Elementem warunkującym uruchomienie procedury konkursowej na rehabilitację leczniczą będzie pozytywna opinia programów zdrowotnych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Status pozytywny oznacza możliwość wdrożenia modułów programów i ogłoszenie konkursów – tłumaczy urzędniczka.

Cały program będzie skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej, w tym z niepełnosprawnościami. Jednak to nie niepełnosprawność czy jej brak będzie kryterium kwalifikującym do jego udziału. Zasadniczym celem rehabilitacji leczniczej – jak tłumaczy Urząd Marszałkowski – ma być bowiem przeciwdziałanie wyłączeniu wszystkich mieszkańców województwa śląskiego z rynku pracy z przyczyn zdrowotnych, a także ich powrót do pracy. Rehabilitacja będzie dotyczyć wyłącznie pięciu grup chorobowych, tj. układu krążenia, nowotworów, zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz układu oddechowego. – Pierwszy etap prac nad regionalnymi programami zdrowotnymi to zdiagnozowanie najistotniejszych problemów zdrowotnych powodujących dezaktywację zawodową na podstawie porównania sytuacji epidemiologicznej populacji województwa z uwzględnieniem odpowiednich dla programu elementów – tłumaczy urzędniczka.

Pierwszy taki program

Na razie nie wiadomo, ile osób będzie mogło skorzystać z programu. Według danych Urzędu Marszałkowskiego w woj. śląskim mieszka ok. 2,86 mln osób w wieku produkcyjnym (1,35 mln kobiet i 1,51 mln mężczyzn). Ok. 10 proc. z nich nie pracuje z powodu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Marta Paluch podkreśla, że programy będą w pierwszej kolejności ukierunkowane na promowanie nowoczesnych technologii medycznych, których zastosowanie pozwoli na udzielanie w większym stopniu świadczeń rehabilitacyjnych w warunkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej, a nawet poprzez formy opieki środowiskowej. – W ich ramach będą mogły być sfinansowane usługi zdrowotne, dojazd oraz zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, działania informacyjno-edukacyjne, a także działania szkoleniowe skierowane do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne, kadr POZ – wylicza urzędniczka.

Zdaniem urzędników opracowanie i wdrożenie założeń siedmiu programów umożliwi w przyszłości poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej, ułatwi powrót do pracy lub utrzymanie zatrudnienia przez osoby w wieku aktywności zawodowej – mieszkańców województwa śląskiego z problemami zdrowotnymi.

To będzie pierwszy taki program realizowany przez Urząd Marszałkowski. Wcześniej możliwe były jedynie działania realizowane i finansowane np. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (np. sanatoria, turnusy rehabilitacyjne) bądź PFRON. – Tymczasem rehabilitacja medyczna to deficytowy obszar dostępności świadczeń w województwie – zauważa Marta Paluch.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

Wcześniej urząd marszałkowski chce stworzyć siedem regionalnych programów zdrowotnych, które będą dotyczyły rehabilitacji osób w wieku produkcyjnym dotkniętych schorzeniami układu krążenia, nowotworami, zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania, schorzeniami układu kostno-stawowego i mięśniowego, a także układu oddechowego.

– Celem projektu „Śląskie programy zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy" jest opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa śląskiego – tłumaczy Marta Paluch z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży