Zawodu nauczą się bezpośrednio w firmie

Młodzież z OHP ma szansę na atrakcyjne staże i szkolenia, a przedsiębiorcy – na zdobycie wykwalifikowanych pracowników z refundacją zatrudnienia.

Publikacja: 28.05.2017 22:00

Młodzi ludzie z regionu będący w OHP zyskali szansę na praktyki w zakładach na terenie SSE Starachow

Młodzi ludzie z regionu będący w OHP zyskali szansę na praktyki w zakładach na terenie SSE Starachowice.

Foto: materiały prasowe

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda (ŚWK) OHP podpisała porozumienie ze Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE) Starachowice. – Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w oparciu o zezwolenie SSE Starachowice, muszą wykazać się innowacyjnością produkcji. To dla młodych ludzi może być gwarancją, że wiążąc się z OHP i SSE Starachowice, nabędą nowoczesnych kompetencji, a firmy funkcjonujące w ramach specjalnej strefy ekonomicznej są stabilne finansowo i dają gwarancję zatrudnienia – mówi Marcin Perz, prezes SEE Starachowice. To pionierska, pierwsza taka forma współpracy w Polsce.

Dawid Tobiasz, rzecznik ŚWK OHP, wskazuje, że inicjatywa wzięła się z potrzeby poszukiwania dobrych miejsc praktyk dla uczestników Hufców. Na koniec kwietnia z kształcenia w ŚWK OHP w Kielcach korzystało 979 osób. Hufce przeznaczone są dla osób w wieku 15–18 lat, które z różnych przyczyn chcą lub muszą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, łącząc go z pracą zarobkową. Praktyczne przygotowanie zawodowe w OHP odbywa się na warsztatach szkoleniowych Hufców lub u pracodawców zewnętrznych.

W Świętokrzyskiem młodzież kształci się w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, blacharz samochodowy, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec.

Rozmowy w sprawie porozumienia trwały od początku roku. – Obie strony postanowiły realizować wspólnie działania na rzecz kształcenia praktycznego młodzieży. Doświadczenie oraz kwalifikacje kadry OHP oraz możliwość odbywania praktyk przez uczestników OHP u pracodawców posiadających nowoczesne zakłady pracy umożliwiają podjęcie wspólnych inicjatyw związanych z kształceniem młodzieży i umożliwieniem im wejścia na rynek pracy jako wysoko wykwalifikowanym pracownikom – tłumaczy Dawid Tobiasz.

Podkreśla, że dzięki porozumieniu uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach odbywają praktyki u pracodawców z SSE Starachowice głównie w zawodach mechanicznych i budowlanych oraz zdobywają umiejętności praktyczne niezbędne podczas pracy zawodowej. A prezes Perz dodaje, że porozumienie ma połączyć potencjał SSE Starachowice z OHP i stworzyć ofertę dla przedsiębiorców oraz młodzieży w oparciu o ośrodki OHP, które dysponują nowoczesnymi warsztatami w całym województwie, wykwalifikowaną kadrą, możliwością refundacji kosztów dla pracodawcy, wsparciem finansowym dla uczniów i pozwalają na zdobycie kwalifikacji bezpośrednio u pracodawców.

Zwraca też uwagę, że inwestorzy, którzy rozważają lokalizację firm w regionie, oprócz dobrze skomunikowanych i uzbrojonych terenów jako drugi element decydujący o wyborze wskazują dostęp do słabo i wysoko wykwalifikowanej kadry. – Porozumienie ma na celu uzupełnienie oferty inwestycyjnej naszego województwa w zakresie przygotowywania kadr dla przedsiębiorców. Współpraca ta ma tworzyć warunki dla młodzieży do uczenia się zawodu bezpośrednio u pracodawców, a z drugiej strony ma być gwarancją szybkiego reagowania na potrzeby przedsiębiorców – podkreśla szef SSE.

Świętokrzyski OHP podpisał ostatnio porozumienia z oddziałem kieleckim PFRON oraz Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach. – Zamierzamy zawrzeć podobne ze Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty. Będzie ono propagować usługi doradztwa zawodowego, które prowadzi nasza instytucja, a także wpisze się w obecną reformę systemu oświaty – mówi Dawid Tobiasz.

Z kolei SSE, poza porozumieniem z OHP, należy do inicjatorów-założycieli Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej (ŚKEZ). – Tworzą go instytucje szkolnictwa wyższego, zawodowego, przedsiębiorstwa, instytucje wsparcia biznesu, przedstawiciele samorządów i władz województwa – wylicza prezes Perz. Klaster łączy potencjał gospodarczy, edukacyjny i naukowy na rzecz kształcenia zawodowego i lokalnych rynków pracy.

– W jego ramach funkcjonują klasy patronackie. W roku szkolnym 2015/2016 powstały dwie, w których uczniowie kształcą się w systemie dualnym, w partnerstwie z przedsiębiorcami –tłumaczy prezes Perz. Dodaje, że najlepsi absolwenci zostaną zatrudnieni i będą mieli szansę na kontynuację edukacji zawodowej w ramach podnoszenia kwalifikacji pracowniczych na poszczególnych etapach kariery.

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda (ŚWK) OHP podpisała porozumienie ze Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE) Starachowice. – Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w oparciu o zezwolenie SSE Starachowice, muszą wykazać się innowacyjnością produkcji. To dla młodych ludzi może być gwarancją, że wiążąc się z OHP i SSE Starachowice, nabędą nowoczesnych kompetencji, a firmy funkcjonujące w ramach specjalnej strefy ekonomicznej są stabilne finansowo i dają gwarancję zatrudnienia – mówi Marcin Perz, prezes SEE Starachowice. To pionierska, pierwsza taka forma współpracy w Polsce.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony