Ścieki trafią do oczyszczenia

Za blisko 50 mln zł w Mławie powstaje nowa oczyszczalnia ścieków. Wybuduje ją spółka Ondeo Polska z grupy Suez w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Publikacja: 25.07.2017 23:30

Dzięki unijnym dotacjom na Mazowszu zostaną zrealizowane inwestycje związane z gospodarką wodno-ście

Dzięki unijnym dotacjom na Mazowszu zostaną zrealizowane inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową.

Foto: materiały prasowe

Umowa, którą podpisano na zaprojektowanie, budowę i eksploatację nowej instalacji oczyszczania ścieków, będzie obowiązywała do 2049 r. – to najdłuższy dotąd termin tego typu porozumienia w ramach realizowanych w Polsce projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. – Inwestycja jest konieczna ze względu na zły stan techniczny obecnej oczyszczalni ścieków w Mławie.

Pomysł burmistrza Sławomira Kowalewskiego, aby zrealizować ją w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, jest podyktowany tym, że pozwala to na wykonanie inwestycji bez zaangażowania kapitałowego miasta – tłumaczy Magdalena Grzywacz, rzecznik prasowy ratusza w Mławie. Podkreśla, że finansowanie oczyszczalni z budżetu – nawet z udziałem dotacji zewnętrznej, która wyniosłaby 50 proc. wartości przedsięwzięcia – byłoby bardzo dużym obciążeniem, uniemożliwiającym realizację innych pilnych inwestycji w najbliższych latach. Miesiąc temu na terenie obecnie istniejącej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Mławie odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod nową inwestycję. Po wybudowaniu nowej wysłużona instalacja zostanie wyłączona z eksploatacji. Oczyszczalnię buduje spółka Ondeo, należąca do grupy SUEZ – globalnego lidera w zakresie usług komunalnych. Szacowany koszt obiektu to 50 mln zł. – Środki zapewnia partner prywatny – firma Ondeo.

– Przez ostatnich 150 lat nasza grupa się rozwijała. Grupa Suez potrzebowała dziesięciu lat, aby zbudować Kanał Sueski. Posiadamy obecnie nowoczesne technologie. Mogę zapewnić i zobowiązać się do tego, że planowana inwestycja powstanie w okresie krótszym niż dwa lata – zapowiedział Manuel Nivet, prezes Ondeo Polska podczas inauguracji mławskiego projektu spółki. Oczyszczalnia będzie przerabiać ścieki z terenu Mławy oraz z miejskiej sieci kanalizacyjnej należącej do miasta, a znajdującej się poza jego granicami administracyjnymi. Rzeczniczka mławskiego ratusza podkreśla, że SUEZ zapewnia finansowanie przedsięwzięcia, w ciągu pierwszych trzech lat wybuduje oczyszczalnię ścieków, a w ciągu kolejnych 30 będzie nią zarządzać. – Po tym okresie przekaże oczyszczalnię w dobrym stanie technicznym, gwarantującym jej dalszą poprawną pracę – mówi Marta Grzywacz.

To niejedyna inwestycja na Mazowszu, jeśli chodzi o oczyszczanie ścieków. Kilka tygodni temu Urząd Marszałkowski w Warszawie przyznał 43 gminom z województwa unijne dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody. W sumie trafiło do nich ponad 70 mln zł na 46 tego typu inwestycji. O wsparcie finansowe na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową mogły ubiegać się mazowieckie gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego.

Gminy złożyły łącznie 225 wniosków, ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 46 projektów. Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość wsparcia projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta. Inwestycje zostaną dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.

Umowa, którą podpisano na zaprojektowanie, budowę i eksploatację nowej instalacji oczyszczania ścieków, będzie obowiązywała do 2049 r. – to najdłuższy dotąd termin tego typu porozumienia w ramach realizowanych w Polsce projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. – Inwestycja jest konieczna ze względu na zły stan techniczny obecnej oczyszczalni ścieków w Mławie.

Pomysł burmistrza Sławomira Kowalewskiego, aby zrealizować ją w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, jest podyktowany tym, że pozwala to na wykonanie inwestycji bez zaangażowania kapitałowego miasta – tłumaczy Magdalena Grzywacz, rzecznik prasowy ratusza w Mławie. Podkreśla, że finansowanie oczyszczalni z budżetu – nawet z udziałem dotacji zewnętrznej, która wyniosłaby 50 proc. wartości przedsięwzięcia – byłoby bardzo dużym obciążeniem, uniemożliwiającym realizację innych pilnych inwestycji w najbliższych latach. Miesiąc temu na terenie obecnie istniejącej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Mławie odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod nową inwestycję. Po wybudowaniu nowej wysłużona instalacja zostanie wyłączona z eksploatacji. Oczyszczalnię buduje spółka Ondeo, należąca do grupy SUEZ – globalnego lidera w zakresie usług komunalnych. Szacowany koszt obiektu to 50 mln zł. – Środki zapewnia partner prywatny – firma Ondeo.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego
Regiony
Moc wydarzeń na 25-lecie Dolnego Śląska
Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości