Ścieki trafią do oczyszczenia

Za blisko 50 mln zł w Mławie powstaje nowa oczyszczalnia ścieków. Wybuduje ją spółka Ondeo Polska z grupy Suez w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Publikacja: 25.07.2017 23:30

Dzięki unijnym dotacjom na Mazowszu zostaną zrealizowane inwestycje związane z gospodarką wodno-ście

Dzięki unijnym dotacjom na Mazowszu zostaną zrealizowane inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową.

Foto: materiały prasowe

Umowa, którą podpisano na zaprojektowanie, budowę i eksploatację nowej instalacji oczyszczania ścieków, będzie obowiązywała do 2049 r. – to najdłuższy dotąd termin tego typu porozumienia w ramach realizowanych w Polsce projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. – Inwestycja jest konieczna ze względu na zły stan techniczny obecnej oczyszczalni ścieków w Mławie.

Pomysł burmistrza Sławomira Kowalewskiego, aby zrealizować ją w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, jest podyktowany tym, że pozwala to na wykonanie inwestycji bez zaangażowania kapitałowego miasta – tłumaczy Magdalena Grzywacz, rzecznik prasowy ratusza w Mławie. Podkreśla, że finansowanie oczyszczalni z budżetu – nawet z udziałem dotacji zewnętrznej, która wyniosłaby 50 proc. wartości przedsięwzięcia – byłoby bardzo dużym obciążeniem, uniemożliwiającym realizację innych pilnych inwestycji w najbliższych latach. Miesiąc temu na terenie obecnie istniejącej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Mławie odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod nową inwestycję. Po wybudowaniu nowej wysłużona instalacja zostanie wyłączona z eksploatacji. Oczyszczalnię buduje spółka Ondeo, należąca do grupy SUEZ – globalnego lidera w zakresie usług komunalnych. Szacowany koszt obiektu to 50 mln zł. – Środki zapewnia partner prywatny – firma Ondeo.

– Przez ostatnich 150 lat nasza grupa się rozwijała. Grupa Suez potrzebowała dziesięciu lat, aby zbudować Kanał Sueski. Posiadamy obecnie nowoczesne technologie. Mogę zapewnić i zobowiązać się do tego, że planowana inwestycja powstanie w okresie krótszym niż dwa lata – zapowiedział Manuel Nivet, prezes Ondeo Polska podczas inauguracji mławskiego projektu spółki. Oczyszczalnia będzie przerabiać ścieki z terenu Mławy oraz z miejskiej sieci kanalizacyjnej należącej do miasta, a znajdującej się poza jego granicami administracyjnymi. Rzeczniczka mławskiego ratusza podkreśla, że SUEZ zapewnia finansowanie przedsięwzięcia, w ciągu pierwszych trzech lat wybuduje oczyszczalnię ścieków, a w ciągu kolejnych 30 będzie nią zarządzać. – Po tym okresie przekaże oczyszczalnię w dobrym stanie technicznym, gwarantującym jej dalszą poprawną pracę – mówi Marta Grzywacz.

To niejedyna inwestycja na Mazowszu, jeśli chodzi o oczyszczanie ścieków. Kilka tygodni temu Urząd Marszałkowski w Warszawie przyznał 43 gminom z województwa unijne dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody. W sumie trafiło do nich ponad 70 mln zł na 46 tego typu inwestycji. O wsparcie finansowe na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową mogły ubiegać się mazowieckie gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego.

Gminy złożyły łącznie 225 wniosków, ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 46 projektów. Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość wsparcia projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta. Inwestycje zostaną dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego