Kultura milionami dopieszczona

Dawny blask odzyskają stare kościoły, powstanie nowy szlak turystyczno-historyczny, a miłośnicy techniki mogą już przygotowywać się do podróży do Maleńca.

Publikacja: 30.07.2017 22:30

Parafia św. Marcina Biskupa w Opatowie otrzyma 0,5 mln zł na rewaloryzację i ochronę tamtejszej Kole

Parafia św. Marcina Biskupa w Opatowie otrzyma 0,5 mln zł na rewaloryzację i ochronę tamtejszej Kolegiaty

Foto: shutterstock

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął kolejny konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego z działania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego". Urzędnicy wybierali 23 projekty, które otrzymają dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Wartość projektów przekracza 16 mln zł. Z tego 11 mln 57 tys. zł stanowi przyznane dofinansowanie.

Muzeum brajlem

– Zauważyliśmy że mniejszym projektom trudno jest konkurować z dużymi. W pierwszym naborze wiele bardzo ciekawych, lecz niewielkich inwestycji nie odniosło sukcesu. Stąd zdecydowaliśmy się wydzielić specjalną część pieniędzy na projekty, których wartość dofinansowania oscylowała wokół 0,5 mln zł – mówił podczas podpisania umów z beneficjentami marszałek Adam Jarubas.

Projekty dotyczą w większości wsparcia obiektów instytucji kultury, m.in. na terenie gmin: Chęciny, Opatów, Mirzec, Pierzchnica, Ruda Maleniecka, Działoszyce, Łączna, Ożarów, Ćmielów i Łubnice.

Z wybranych projektów dziewięć dotyczy renowacji i konserwacji zabytkowych obiektów sakralnych, wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. To m.in. rewaloryzacja i ochrona Kolegiaty w Opatowie (całkowita wartość inwestycji: 624,9 tys. zł, w tym dofinansowanie 499,9 tys. zł). Na rewitalizację zabytkowego neogotyckiego kościoła pw. Świętego Krzyża w Kielcach parafia dostanie ponad 500 tys. zł (całość warta jest 666 tys. zł).

Muzeum Wsi Kieleckiej zrealizuje projekt o nazwie „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów" (wartość całkowita – 485 tys. zł, w tym dofinansowanie – 296 tys. zł). O co w tym chodzi, wyjaśnia Jakub Czaplarski, kierownik Parku Etnograficznego w Tokarni: – Znosimy barierę informacyjną. Chcemy, by informacje w parku były w języku polskim, angielskim oraz w alfabecie Braille'a. Zmodernizujemy stronę internetową, wprowadzimy nowoczesny system obsługi biletowej. Chcemy też przywrócić do życia nasz obiekt w Bodzentynie, Zagrodę Czernikiewiczów.

Jedyny taki Maleniec

Najwyżej oceniony przez komisję został projekt stworzenia Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych w Maleńcu. Autorem pomysłu jest samorządowa instytucja kultury – Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. Dostanie 533 tys. zł dofinansowania. A że dofinansować warto, świadczy fakt, że Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, obok zespołu The Tremont Nail Company (1819 r., Wareham, Massachusetts, USA) to jedyne tak dobrze zachowane na świecie kompleksy, reprezentujący przedindustrialny etap rozwoju przemysłu metalurgicznego i hutniczego.

Maleniec – jak zaznaczają autorzy projektu – jest jednak dużo starszy i bogatszy w zabytki techniki związane z produkcją gwoździ i narzędzi gospodarczych niż jego amerykański odpowiednik. Na terenie Maleńca zgromadzono niemal 0,5 tys. unikalnych zabytków techniki i muzealiów, związanych z dawnymi technologiami metalurgicznymi.

0,5 mln zł trafi do samorządu Opatowa na przebudowę i modernizację Opatowskiego Ośrodka Kultury. Powstanie tam nowoczesna biblioteka publiczna.

Dotacje trafią też m.in. do parafii NMP w Piekoszowie (0,5 mln zł) na odnowienie elewacji zachodniej i wież miejscowego kościoła, do parafii św. Rocha w Mroczkowie (294 tys. zł) na renowację tamtejszego zabytkowego kościoła znajdującego się na Świętokrzyskim Szlaku Architektury Drewnianej.

Tropem Łokietka

Nietuzinkowy pomysł gminy Chęciny – stworzenie w tym mieście Szlaku Śladami Króla Łokietka – doczekał się wsparcia 499 tys. zł.

– Otrzymane dofinansowanie na budowę szlaku spacerowo-pieszego pozwoli na wykonanie traktu, którym często podążają mieszkańcy i turyści. Zdecydowanie poszerzy to ofertę promocyjną Chęcin i doda urody miastu – tłumaczy na portalu miejskim burmistrz Robert Jaworski.

– Szlak kulturowy „Śladami Króla Łokietka" będzie doskonałym uzupełnieniem istniejącej już „Ścieżki Mnicha" oraz Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego, które powstały dzięki realizowanym projektom unijnym w poprzedniej perspektywie finansowej. Realizacja projektu poprawi także bezpieczeństwo mieszkańców, gości zmierzających do kościoła i na zamek, wpłynie również niewątpliwie na estetykę tego miejsca, które do tej pory nie pasowało swoim wyglądem do całości miasta – dodaje.

Turysta, wybierając nowy szlak Łokietkowy, będzie mógł odwiedzić Klasztor Franciszkanów, Dolny i Górny Rynek, skąd wejdzie na wybrukowany trakt królewski Łokietka przy Ratuszu i dojdzie nim do Ścieżki Mnicha. Będzie można odpocząć, podziwiając piękne widoki na Zamek Królewski oraz północną część miasta z panoramą pasm górskich Wzgórz Chęcińskich.

Dotychczas w rozstrzygniętych konkursach na dofinansowanie obiektów kultury w Świętokrzyskiem 34 projekty o wartości całkowitej przekraczającej 146,3 mln zł dostały 106,8 mln zł.

Niestety, nie dla wszystkich pozytywnie ocenionych przedsięwzięć wystarczyło tym razem pieniędzy. Dlatego 15 projektów trafiło na listę rezerwową.

Będą miały swoje szanse w kolejnym rozdaniu. Na III kwartał samorząd zaplanował ostatni już taki konkurs. Do wzięcia będzie ok. 25 mln zł.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął kolejny konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego z działania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego". Urzędnicy wybierali 23 projekty, które otrzymają dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Wartość projektów przekracza 16 mln zł. Z tego 11 mln 57 tys. zł stanowi przyznane dofinansowanie.

Muzeum brajlem

Pozostało 93% artykułu
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony