Jest smog, nie ma opłaty

Władze Zakopanego bezprawnie pobierały opłatę miejscową od turystów – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Publikacja: 14.08.2017 16:38

Warunkiem poboru opłaty klimatycznej jest odpowiednia jakość powietrza.

Warunkiem poboru opłaty klimatycznej jest odpowiednia jakość powietrza.

Foto: Fotolia

Po dwóch latach WSA wydał wyrok w sprawie turysty z Krakowa. Mężczyzna skarżył się, że musiał zapłacić opłatę miejscową, choć w czasie jego pobytu w Zakopanem powietrze było zanieczyszczone.

WSA uznał, że Zakopane bezprawnie pobiera opłatę miejscową, ponieważ nie spełnia wymagań klimatycznych.

Gdy wyrok się uprawomocni, każdy turysta dysponujący dowodem wniesienia opłaty miejscowej będzie mógł się ubiegać o jej zwrot w Urzędzie Miasta w Zakopanem. Nie stanie się to jednak szybko. Władze zapowiadają, że złożą skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 grudnia 2007 r, w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową, gminy mogą inkasować opłaty miejscowe lub klimatyczne, jeżeli dana miejscowość spełnia określone warunki.

W Zakopanem opłatę miejscowa za każdy dzień pobytu wynosi 2 zł. Do kasy Zakopanego w 2016 r. wpłynęło 3,7 mln zł.

– Jest to bardzo ważne źródło dochodów bieżących – podkreśla Anna Karpiel-Semberecka z UM w Zakopanem. – Wpływy z tego tytułu pozwalają zarówno na realizację inwestycji i programów związanych z ograniczeniem emisji, jak i na rozwój i utrzymanie infrastruktury, która musi być dostosowana do potrzeb turystów, a także na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w mieście – mówi urzędniczka.

Zdaniem władz samorządowych konieczne są zmiany przepisów dotyczące opłaty miejscowej, tak by brały one pod uwagę różne aspekty funkcjonowania miejscowości turystycznych, a nie uzależniały jej pobierania od jakości powietrza. Z tego właśnie powodu w listopadzie 2016 r. Rada Miasta Zakopane zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepisy ustawy o opłatach i podatkach lokalnych oraz rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące opłaty miejscowej.

– W przepisach tych przede wszystkim należałoby zmienić sposób oceny jakości powietrza, która obecnie dokonywana jest ex post za rok poprzedni i dla całych stref obejmujących nawet kilkadziesiąt powiatów. Strefy zostały określone zbyt szeroko, a nawet pomiar dokonywany w ramach jednej miejscowości jest niewiarygodny – mówi Anna Karpiel-Semberecka.

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego